قانون ترمیم حقوق وظیفه استوار دوم معلول رحیم وکیلی زنوزی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون ترمیم حقوق وظیفه استوار دوم معلول رحیم وکیلی زنوزی - ‌مصوب ۴۷٫۴.۲۷

‌ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود به استوار دوم معلول رحیم وکیلی‌زنوزی از تاریخ معلولیت معادل تمام حقوق نامبرده به عنوان‌مستمری مادام‌العمر پرداخت نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ نوزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت در جلسه روز پنجشنبه‌بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی