قانون تاسیس شورای‌عالی فرهنگ و هنر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین انقلاب شاه و مردم

قانون تاسیس شورای عالی فرهنگ و هنر - مصوب ۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۸ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده اول - در اجرای قانون تشکیل وزارت فرهنگ و هنر مصوب آذر ماه ۱۳۴۳ شورای عالی فرهنگ و هنر تأسیس می‌شود.

‌ماده دوم - شورای عالی فرهنگ و هنر برای منظورهای زیر تأسیس می‌شود.

‌الف - ایجاد هماهنگی در طرحها و برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی و هنری کشور.

ب - برقراری همکاری نزدیک میان تمام سازمانهایی که به فعالیتهای گوناگون فرهنگی و هنری می‌پردازند.

ج - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به مسائلی که در این قانون به عهده شورای عالی محول است.

‌د - شور با وزیر فرهنگ و هنر در مورد مسائل اساسی فرهنگ و هنر.

‌ماده سوم - اعضای شورای عالی عبارتند از:

‌الف - کسانی که به اعتبار سمت و مقام رسمی خود عضویت شورای عالی را دارا می‌شوند به شرح زیر:

  • وزیر فرهنگ و هنر.
  • وزیر آموزش و‌پرورش.
  • وزیر اطلاعات.
  • رییس فرهنگستان ایران.
  • رییس دانشگاه تهران.
  • دبیر کل شورای فرهنگی سلطنتی.

ب - ۸ تا ۱۴ نفر از فرهنگیان و هنرمندان برجسته کشوری که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و هنر با فرمان همایونی به عضویت شوری منصوب‌می‌شوند. مدت عضویت اعضاء انتصابی شورای عالی چهار سال و تجدید انتصاب آنان بلامانع است.

‌ماده چهارم - ریاست شورای عالی با وزیر فرهنگ و هنر خواهد بود.

‌ماده پنجم - جلسات شورای عالی حداقل با حضور دو ثلث اعضاء تشکیل و تصمیمات به اکثریت آراء حاضر اتخاذ می‌گردد.

‌ماده ششم - وظایف و اختیارات شورای عالی به شرح زیر خواهد بود.

۱ - اجازه تأسیس هر گونه مؤسسه و سازمان آموزشی هنری در سطح ابتدایی متوسطه - عالی و تصویب آیین‌نامه‌ها و نظامات مربوط به تأسیس و‌چگونگی اداره آنها.

۲ - بررسی و تصویب برنامه‌های آموزشی - دبستانها - دبیرستانها در زمینه مسائل مربوط به فرهنگ و هنر با همکاری وزارت آموزش و پرورش.

۳ - تعیین ارزش مدارک تحصیلی و امتیازات مکتسبه افراد در موضوعات هنری.

۴ - اجازه تأسیس و فعالیت و تعیین شرائط کار انجمنها - سازمانها و مؤسسات ملی و اشخاصی که در زمینه موضوعات مربوط به وظایف قانونی‌وزارت فرهنگ و هنر فعالیت دارند و نظارت بر کار آنها بر طبق آیین‌نامه‌های خاص که به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

۵ - تعیین شرایط برگزاری هر گونه جشنواره (‌فستیوال) - کنگره - نمایشگاه و مسابقات یا هر گونه جشن و مراسم تجلیل و یادبود درباره مسائل‌مربوط به فرهنگ و هنر.

۶ - تعیین شرایط مربوط به چگونگی اعطای نشان و مدال و عناوین افتخاری و جوائز در زمینه مسائل فرهنگی و هنری بر طبق آیین‌نامه خاص که‌به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

۷ - تعیین نحوه استفاده و مصرف وجوه و اموالی که به رسم هدیه و بلاعوض و بدون شرط به وزارت فرهنگ و هنر یا شورای عالی می‌رسد.

۸ - اتخاذ تصمیم و اظهار نسبت به مسائلی که وزیر فرهنگ و هنر نظر استصوابی یا مشورتی شورای عالی را خواستار می‌شود.

۹ - اجازه تأسیس شورای فرهنگ و هنر در مراکز استان و شهرستان و تصویب اساسنامه آنها.

۱۰ - بررسی و اظهار نظر در مورد طرحهای پیشنهادی وزیر فرهنگ و هنر که به صورت لوایح با تصویب‌نامه‌های دولت در زمینه مسائل فرهنگی و‌هنری پیشنهاد می‌شود.

۱۱ - تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورای عالی.

‌ماده هفتم - انجمنها و مؤسسات خصوصی و اشخاصی که بر خلاف بندهای ۴ و ۵ ماده ششم و نظامات مقرر از طرف شورای عالی رفتار نمایند‌اجازه نامه یا پروانه فعالیت و کار آنان از طرف شورای عالی لغو خواهد شد. مأمورین انتظامی مکلفند در موارد فوق به تقاضای وزارت فرهنگ و هنر از‌ادامه کار و فعالیت این قبیل انجمنها و مؤسسات خصوصی و اشخاص جلوگیری نمایند.

‌ماده هشتم - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون پس از تصویب شورای عالی قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده نهم - کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون می‌باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی می‌گردد.

‌ماده دهم - وزارت فرهنگ و هنر مأمور اجرای این قانون است.

‌قانون بالا مشتمل بر ده ماده در جلسه روز سه‌شنبه ششم تیر ماه ۱۳۴۶ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر حسین خطیبی

‌قانون فوق در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۴۶٫۴.۱۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است