قانون بودجه یک ساله ایت‌ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۶ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون بودجه یک‌ساله ایت ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی - مصوب ۳ سرطان ۱۳۰۱

ماده اول - برای مخارج ۱۲‌ماهه سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ مجلس شورای ملی مبلغ سیصد و یک هزار و سی و چهار تومان (۳۰۱۰۳۴) موافق فقرات ۱‌الی ۴ ضمیمه اعتبار به اداره مباشرت مجلس شورای ملی داده می‌شود:

ماه دوم - برای مصارف فوق‌العاده مجلس شورای مبلغ نه هزار و هشتصد و پنجاه (۹۸۵۰) تومان موافق ماده ۲ ضمیمه ۱ تشخیص و اعتبار به اداره‌مباشرت مجلس شورای ملی داده می‌شود.

ماده سوم - برای حقوق و مخارج و لوازم مطبعه مجلس مبلغ سیزده هزار و چهار صد و هشتاد و هشت (۱۳۴۸۸) تومان موافق ماده ۳ ضمیمه ۱‌اعتبار به اداره مباشرت داده می‌شود.

ماده چهارم - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت اجازه می‌دهد که عایدات مجلس و باغ بهارستان را دریافت داشته جزو جمع محاسبات مجلس‌منظور دارد.

(‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۰۲(