قانون بودجه سال ایت‌ئیل تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۰ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون بودجه سال ایت ئیل ۱۳۰۱ تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه مصوب اول دلو ۱۳...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو

قانون بودجه سال ایت ئیل ۱۳۰۱ تشکیلات قضایی و اداری وزارت عدلیه مصوب اول دلو ۱۳۰۱

ماده اول - مبلغ سیصد هزار تومان برای مخارج نه‌ماهه از اول حمل الی آخر قوس سنه ۱۳۰۱ وزارت عدلیه اعتبار داده می‌شود.

ماده دوم - بودجه سه‌ماهه آخر هذه‌السنه ایت ئیل ۱۳۰۱ وزارت عدلیه مطابق صورت ضمیمه که مشتمل بر سه فصل و بیست و سه ماده‌است وبالغ بر یکصد و نود و یک هزار و دویست و سیزده تومان و پنج قران می‌شود تصویب می‌گردد مشروط بر این که هر قسمتی از تشکیلات عدلیه که‌مخارج آن مطابق این ماده تصویب شده از تاریخ تشکیل (‌در ظرف این سه ماه) پرداخته گردد.

ماده سوم - حقوق تقاعد و شهریه معینه در این بودجه تا اول حمل ۱۳۰۲ که موقع اجرای قانون استخدام است پرداخت می‌شود و پس از آن‌دارندگان این حقوق مشمول مواد آن قانون خواهند بود حقوق دیگر به هر صیغه که باشد (‌مستمری شهریه و غیره) به صاحبان این حقوق تأدیه نخواهدشد.

(‌جدول: دوره ۳ - جلد ۱ - صفحه ۳۰۶ الی ۳۰۹(