قانون برقراری مستمری در حق ورثه مشیررسائل: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون مستمری عیال و پسر مرحوم مشیر رسائل مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱ ماده واحده - وزارت ما...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون مستمری عیال و پسر مرحوم مشیر رسائل
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون مستمری عیال و پسر مرحوم مشیر رسائل''' - مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱
  
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مطابق تفصیل ذیل سیصد و شش (۳۰۶) تومان مستمری
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مطابق تفصیل ذیل سیصد و شش (۳۰۶) تومان مستمری
سطر ۸: سطر ۱۵:
 
بهجت‌السلطنه یک صد و سی و پنج تومان و چهار قران ۱۳۵٫۴ تومان
 
بهجت‌السلطنه یک صد و سی و پنج تومان و چهار قران ۱۳۵٫۴ تومان
 
میرزا رضاخان پسر مرحوم مشیر رسائل یک صد و هفتاد تومان و شش قران
 
میرزا رضاخان پسر مرحوم مشیر رسائل یک صد و هفتاد تومان و شش قران
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۱۴

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون مستمری عیال و پسر مرحوم مشیر رسائل - مصوب ۵ جدی ۱۳۰۱

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مطابق تفصیل ذیل سیصد و شش (۳۰۶) تومان مستمری دیوانی عیال و پسر مشیر رسائل را از قرار تومان‌تومان از ابتداء حمل هذه‌السنه ایت ئیل تأدیه و پرداخت نماید.

بهجت‌السلطنه یک صد و سی و پنج تومان و چهار قران ۱۳۵٫۴ تومان میرزا رضاخان پسر مرحوم مشیر رسائل یک صد و هفتاد تومان و شش قران