قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون انتشار اوراق قرضه بانک کشاورزی - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.


ماده واحده - به بانک کشاورزی ایران اجازه داده می‌شود برای احتیاجات اعتباری جهت امور کشاورزی و عمرانی کشور اوراق بهاداری به نام اوراق‌قرضه بانک کشاورزی به میزان حداکثر سه میلیارد ریال بر طبق برنامه و شرایط مصوب شورای عالی بانک زیر نظر هیأت نظارتی که شورای عالی تعیین‌خواهد کرد با بهره سالانه (۲) (۱) ۶٪ به مدت سه سال و ۷٪ به مدت پنج سال منتشر نماید.

تبصره ۱ - اوراق مذکور در این ماده و بهره‌های متعلق به آن از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف است. اعم از این که بهره متعلق به اشخاص‌حقیقی یا حقوقی باشد.
تبصره ۲ - برای اوراق قرضه مذکور به مدت سه سال (۲) (۱) ۱٪ و اوراق قرضه به مدت پنج سال ۲٪ بابت تفاوت بهره تعهدی بانک هر سال ازطرف دولت بلاعوض به بانک پرداخت خواهد شد.
تبصره ۳ - اوراق قرضه موضوع این قانون مشمول ماده ۹۸ قانون کیفر عمومی است. قانون بالا مشتمل بر یک ماده و سه تبصره که در تاریخ روزچهارشنبه چهاردهم تیر ماه ۱۳۴۶ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی‌مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی