قانون الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۴۸ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم - مصوب ۲۵ مهر (میزان) ۱۳۰۱ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی انفصال خلجستان را از حوزه حکومتی عراق و الحاق آن را بحوزه حکومتی قم تصویب می نماید.

ماده دوم - وزارت داخله مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه وسایل اجراء این قانون را فراهم سازد.