قانون الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم - مصوب ۲۵ مهر (میزان) ۱۳۰۱ شمسی ماده اول -...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم - مصوب ۲۵ مهر (میزان) ۱۳۰۱ شمسی
+
{{سرصفحه پروژه
 +
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم''' - مصوب ۲۵ مهر (میزان) ۱۳۰۱ شمسی
  
 
ماده اول - مجلس شورای ملی انفصال خلجستان را از حوزه حکومتی عراق و الحاق آن را بحوزه حکومتی قم تصویب می نماید.  
 
ماده اول - مجلس شورای ملی انفصال خلجستان را از حوزه حکومتی عراق و الحاق آن را بحوزه حکومتی قم تصویب می نماید.  
  
 
ماده دوم - وزارت داخله مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه وسایل اجراء این قانون را فراهم سازد.
 
ماده دوم - وزارت داخله مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه وسایل اجراء این قانون را فراهم سازد.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۴۸

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون الحاق خلجستان به حوزه حکومتی قم - مصوب ۲۵ مهر (میزان) ۱۳۰۱ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی انفصال خلجستان را از حوزه حکومتی عراق و الحاق آن را بحوزه حکومتی قم تصویب می نماید.

ماده دوم - وزارت داخله مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا یک ماه وسایل اجراء این قانون را فراهم سازد.