قانون افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه موسسه بین‌المللی توسعه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون افزایش سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۴ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - دولت مجاز است سهمیه کشور شاهنشاهی ایران در سرمایه مؤسسه بین‌المللی توسعه موضوع قانون مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۳۹ را‌معادل یکصد و هفتاد و شش هزار و هشتصد (۱۷۶۸۰۰) دلار افزایش دهد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۰٫۳.۲۴ در جلسه فوق‌العاده عصر روز یکشنبه سی‌ام‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی