قانون اصلاح ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب سال ۱۳۲۸

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۵ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۱۶ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب سال ۱۳۲۸ - ‌مصوب ۱۳۵۰٫۲.۲۷

‌ماده واحده - ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب سال ۱۳۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌ماده ۹ - هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی وسائل نقلیه موتوری نماید و همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسائل نقلیه‌موتوری ممنوع باشد و به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تأدیبی از یازده روز تا دو ماه و جزای نقدی از دو هزار ریال تا دوازده‌هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که دفعات بعد نیز مرتکب بزه مذکور شود بدون رعایت مقررات مربوط به تکرار حبس تأدیبی از دو ماه تا‌شش ماه و جزای نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم می‌شود.

‌تبصره - کلیه رانندگان مکلفند در حین رانندگی گواهینامه خود را همراه داشته باشند. در غیر این صورت مشمول مقررات آیین‌نامه امور خلافی خواهند‌بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹٫۱۲٫۶ در جلسه روز دوشنبه بیست و هفتم‌اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی