قانون اصلاح ماده ۵ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۵ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی - مصوب ۲ آذر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۱۱ بهمن ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس سنا

ماده واحده - ماده ۵ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سی‌ام تیر ماه ۱۳۵۳ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به‌آن اضافه می‌شود:

ماده ۵ - تحصیلات فنی و حرفه‌ای تا پایان دوره دانشبهری (‌فوق دیپلم) مجانی است.

تبصره - دانشجویان و دانش‌آموختگان فنی و حرفه‌ای دوره دانشبهری مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی‌که برای سازمان‌های دولتی مزبور کارمند فنی تربیت خواهند کرد ملزم به انجام دادن تعهدی که سپرده‌اند خواهند بود این دسته از مؤسسات آموزش‌عالی باید در آگهی پذیرش دانشجو این استثنا را اعلام دارند.

تشخیص رشته‌های فنی و حرفه‌ای حسب مورد در وزارت آموزش و پرورش با شورای عالی آموزش و پرورش و در وزارت علوم و آموزش عالی با شورای مرکزی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه دوم آذر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی