قانون اصلاح ماده ۳۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۳۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۴ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. ‌

‌ماده واحده - ماده ۳۱ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال ۱۳۳۶ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۳۱ - جمع کل تعداد افسران و درجه‌داران و هم چنین نسبت به درجه‌های آنان از اول سال ۱۳۴۷ بر مبنای احتیاجات ارتش شاهنشاهی برابر‌جدول‌های سازمانی و تجهیزات تصویب شده و به نسبتی که به وسیله وزارت جنگ تعیین خواهد شد مشخص می‌گردد.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنجشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود‌در جلسه روز دوشنبه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی