قانون اصلاح ماده ۲ قانون تحدید تریاک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سوم

قوانین انتخابات مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سوم

قانون اصلاح ماده دوم قانون تحدید تریاک - مصوب ۹ میزان مطابق ۲۱ ذیقعده ۱۳۳۳ قمری

ماده واحده - از پانزدهم میزان توشقان ئیل ۱۳۳۳ مبلغ سه شاهی که مطابق ماده (۲) قانون تحدید تریاک مصوبه ۱۲ ربیع‌الاول ۱۳۲۹ برای هر یک‌مثقال سوخته به کسانی که سوخته را به مأمورین مالیه تسلیم نمایند به عنوان حق‌الزحمه داده می‌شود تبدیل به یک شاهی می‌گردد.