قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم


قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۲۳ خرداد ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس سنا مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ نسخ و ماده زیر به جای آن تصویب می‌شود:

ماده ۲۹ - مدت عضویت مجلس سنا خواه برای اعضایی که از جانب شاهنشاه معین می‌شوند و خواه برای آنهایی که از طرف ملت انتخاب می‌گردندچهار سال است مقررات این ماده در مورد دوره فعلی مجلس سنا نیز لازم‌الرعایه‌است.

انتخابات مجلس سنا در هر دوره تقنینیه همزمان با انتخابات مجلس شورای ملی شروع و اخذ رأی در یک روز باید انجام شود.

تبصره - آن قسمت از قوانین و مقرراتی که مغایر با این قوانین باشد ملغی است.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره‌است در جلسه روز سه‌شنبه دهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه ۱۳۴۵٫۳.۲۳ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.