قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون اصلاح ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۸.۳۰

‌ماده واحده - در ماده ۱۹ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیر مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۲۰ اضافه می‌شود:

۱ - به آخر ماده: بیماریهای مالاریا - فلج اطفال - تب مالت.

۲ - به آخر تبصره ماده: بیماریهای آبله‌مرغان - هپاتیت‌های ویروسی - مسمومیت غذایی.

۳ - تبصره ۲ به شرح ذیل:

‌تبصره - در مناطقی که وسائل و امکانات لازم برای تشخیص سرطان فراهم باشد از طرف وزارت بهداری اعلام گردد کلیه شاغلین رشته‌های پزشکی که‌به امر مداوای بیماران می‌پردازند موظفند به مجرد مشاهده بیمار مبتلا به سرطان مراتب را کتباً و مشروحاً به طور محرمانه به مقامات بهداشتی محل‌اطلاع دهند.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در تاریخ روز دوشنبه بیستم آبان ماه ۱۳۴۷ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنج شنبه‌سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی