قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون معادن - مصوب ۱۱ بهمن ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۶ اردیبهشت مجلس سنا.

ماده واحده - ماده ۱۶ قانون معادن به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده ۱۶ - مدت اجازه یا پروانه بهره‌برداری معادن اعم از آن که از طریق اکتشاف یا مالکیت و یا مزایده باشد از ۱۰ سال تا ۵۰ سال خواهد بود.

شرایط اجرای این ماده و تمدید اجازه‌ها یا پروانه‌های بهره‌برداری که تاکنون صادر شده تا حداکثر مدت مزبور طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف‌وزارت اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک اقتصاد مجلسین خواهد رسید.

قانون بالا که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۴٫۲.۶ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است