قانون اصلاح قانون اول جدی ۱۳۰۱ راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۵۶ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح قانون اول جدی ۱۳۰۱ راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره مصوبه ۳۰ ج...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو

قانون اصلاح قانون اول جدی ۱۳۰۱ راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره مصوبه ۳۰ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک به استثنای روپیه از سرحدات ایران به کلی‌ممنوع است.

ماده دوم - مسافرین به خارجه در موقع عبور از سرحد تا میزان حداکثر دوازده تومان حق خروج مسکوک نقره و طلا دارند ترتیب اجراء شرایط این‌استثناء را دولت به موجب نظامنامه مخصوصی مقرر خواهد داشت راجع به زینت آلات مختصر شخصی و صنایع مملکتی از طرف دولت نظامنامه‌تهیه و پس از تصویب کمیسیون فوائد عامه به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده سوم - وزارت مالیه و وزارت پست و تلگراف مأمور اجرای این قانون خواهند بود. ماده چهارم - قانون منع صدور طلا و نقره و کاپوتاژ که در جلسه اول جدی ۱۳۰۱ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته از درجه اعتبار ساقط‌است.


  • ‌پاورقی: این قانون نیز به موجب قانون ۲۴ مهر ماه ۱۳۰۵ اصلاح شده‌است.