قانون اصلاح قانون اول جدی ۱۳۰۱ راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اصلاح قانون اول جدی ۱۳۰۱ راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره مصوبه ۳۰ ج...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون اصلاح قانون اول جدی ۱۳۰۱ راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره
+
{{سرصفحه پروژه
مصوبه ۳۰ جوزا ۱۳۰۲ شمسی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون اصلاح قانون اول جدی ۱۳۰۱ راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره''' - مصوبه ۳۰ جوزا ۱۳۰۲ شمسی
  
 
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و
 
ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و
سطر ۱۷: سطر ۲۴:
  
 
* ‌پاورقی: این قانون نیز به موجب قانون ۲۴ مهر ماه ۱۳۰۵ اصلاح شده‌است.
 
* ‌پاورقی: این قانون نیز به موجب قانون ۲۴ مهر ماه ۱۳۰۵ اصلاح شده‌است.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۲

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اصلاح قانون اول جدی ۱۳۰۱ راجع به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره - مصوبه ۳۰ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده اول - از تاریخ تصویب این قانون تا سه سال خروج طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک به استثنای روپیه از سرحدات ایران به کلی‌ممنوع است.

ماده دوم - مسافرین به خارجه در موقع عبور از سرحد تا میزان حداکثر دوازده تومان حق خروج مسکوک نقره و طلا دارند ترتیب اجراء شرایط این‌استثناء را دولت به موجب نظامنامه مخصوصی مقرر خواهد داشت راجع به زینت آلات مختصر شخصی و صنایع مملکتی از طرف دولت نظامنامه‌تهیه و پس از تصویب کمیسیون فوائد عامه به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

ماده سوم - وزارت مالیه و وزارت پست و تلگراف مأمور اجرای این قانون خواهند بود. ماده چهارم - قانون منع صدور طلا و نقره و کاپوتاژ که در جلسه اول جدی ۱۳۰۱ از تصویب مجلس شورای ملی گذشته از درجه اعتبار ساقط‌است.


  • ‌پاورقی: این قانون نیز به موجب قانون ۲۴ مهر ماه ۱۳۰۵ اصلاح شده‌است.