قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نظام‌پزشکی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۴:۳۷ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نظام‌پزشکی - مصوب ۱۵ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - مواد پنجم و دوازدهم قانون نظام پزشکی مصوب سوم خرداد ماه ۱۳۳۹ به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به مواد چهارم و ششم و دهم‌قانون مذکور افزوده می‌شود:

تبصره زیر به ماده ۴ قانون نظام پزشکی اضافه می‌شود:

‌تبصره - نظام پزشکی مرکزی وظایف مربوط به نظام پزشکی شهرستان تهران را هم به عهده خواهند داشت. ماده پنجم قانون نظام پزشکی به شرح زیر‌اصلاح می‌گردد:

‌ماده پنجم - هیأت مدیره مرکز عبارت است از:

۱ - هفده نفر از پزشکان غیر نظامی مرکز به انتخاب اکثریت پزشکان غیر نظامی مرکز. ۲ - سه نفر دندانپزشک به انتخاب اکثریت دندانپزشکان غیر نظامی مرکز.

۳ - پنج نفر از پزشکان و دندانپزشکان مشمول قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی در مرکز. تبصره زیر به ماده ۶ قانون نظام پزشکی اضافه می‌شود.

‌تبصره - در صورتی که به علت استعفا یا فوت یا هر علت دیگر تعداد اعضاء هیأت مدیره از دو ثلث کمتر شود انتخابات در مدت ۱۵ روز تجدید خواهد‌شد. تبصره زیر به ماده ۱۰ قانون نظام پزشکی اضافه می‌شود:

‌تبصره - نظام پزشکی می‌تواند بدون شکایت شاکی نیز طبق آیین‌نامه‌ای که با موافقت وزارت بهداری تنظیم خواهد نمود به تخلفات صنفی پزشکان و‌دندانپزشکان و سایر متصدیان رشته‌های پزشکی رسیدگی کرده حکم صادر نماید. آیین‌نامه مشتمل بر ترتیب محاکمه اداری و تعیین مجازاتهای انتظامی‌خواهد بود. جمله زیر به ماده ۱۲ اضافه می‌شود: مرجع رسیدگی به اختلافات داخلی نظام پزشکی شهرستانها نظام پزشکی مرکز خواهد بود. قانون بالا‌مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه چهاردهم تیر ماه ۱۳۴۶ در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی