قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۳ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استقراض یک میلیون دلار مساعده - مصوب ۱۴ جدی ۱۳۰۰

ماده اول - دولت مجاز است که به وزیر مختار ایران در واشنگتن و وکیل مالیه دولت علیه در آمریکا اجازه دهد که به نام دولت یک مساعده موقتی‌به مبلغ یک میلیون دلار دریافت دارند که مبلغ مزبور تماماً تا دسامبر ۱۹۲۲ از عایدات دولت علیه نزد کمپانی انگلیس و ایران که به تاریخ مذکور و عده‌آن می‌رسد ادا شود و همچنین مجاز هستند به نام دولت ایران عایدات مزبور را به قرض دهنده انتقال دهند.

میزان فرع صدی هفت خواهد بود و دولت ایران حق دارد اصل مبلغ مزبور را هر قوت قبل از رأس موعد با فرع نسبی تا آن تاریخ بدون علاوه بپردازد.

ماده دوم - نهصد هزار تومان از مساعده مزبوره برای مصارف معوقه نظامی و بقیه آن بر اساس سایر مخارج ضروری معوقه مملکتی تخصیص داده‌می‌شود.