قانون استعمال البسه وطنی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۱ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۱۱ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون استعمال البسه وطنی مصوبه ۲۹ دلو ۱۳۰۱ شمسی ماده ۱ - دولت مکلف است کلیه لب...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو

قانون استعمال البسه وطنی مصوبه ۲۹ دلو ۱۳۰۱ شمسی

ماده ۱ - دولت مکلف است کلیه لباسهایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه می‌نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.

ماده ۲ - عموم وزراء و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین و ولات و حکام و قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام‌می‌باشند و نیز مستخدمینی که از طرف دولت به ایشان لباس داده شده در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات ومنسوجات ایران قرار دهند.

ماده ۳ - جزای متخلف از این قانون در شش ماه اول از قرار هر یک روز تخلف کسر صد نیم حقوق ماهانه و پس از آن کسر صد یک حقوق ماهانه‌است.

ماده ۴ - این قانون از اول برج میزان یک هزار و سیصد و دو (۱۳۰۲) به موقع اجرا گذارده خواهد شد.