قانون استعمال البسه وطنی: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون استعمال البسه وطنی مصوبه ۲۹ دلو ۱۳۰۱ شمسی ماده ۱ - دولت مکلف است کلیه لب...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون استعمال البسه وطنی
+
{{سرصفحه پروژه
مصوبه ۲۹ دلو ۱۳۰۱ شمسی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون استعمال البسه وطنی''' - مصوبه ۲۹ دلو ۱۳۰۱ شمسی
  
 
ماده ۱ - دولت مکلف است کلیه لباسهایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه
 
ماده ۱ - دولت مکلف است کلیه لباسهایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه
سطر ۱۵: سطر ۲۲:
 
ماده ۴ - این قانون از اول برج میزان یک هزار و سیصد و دو (۱۳۰۲) به موقع اجرا
 
ماده ۴ - این قانون از اول برج میزان یک هزار و سیصد و دو (۱۳۰۲) به موقع اجرا
 
گذارده خواهد شد.
 
گذارده خواهد شد.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۴

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استعمال البسه وطنی - مصوبه ۲۹ دلو ۱۳۰۱ شمسی

ماده ۱ - دولت مکلف است کلیه لباسهایی که برای مستخدمین لشگری و کشوری تهیه می‌نماید از مصنوعات و منسوجات ایران باشد.

ماده ۲ - عموم وزراء و نمایندگان مجلس شورای ملی و معاونین و ولات و حکام و قضات عدلیه و کلیه مستخدمینی که مشمول قانون استخدام‌می‌باشند و نیز مستخدمینی که از طرف دولت به ایشان لباس داده شده در موقع اشتغال به خدمت رسمی مکلفند البسه ظاهری خود را از مصنوعات ومنسوجات ایران قرار دهند.

ماده ۳ - جزای متخلف از این قانون در شش ماه اول از قرار هر یک روز تخلف کسر صد نیم حقوق ماهانه و پس از آن کسر صد یک حقوق ماهانه‌است.

ماده ۴ - این قانون از اول برج میزان یک هزار و سیصد و دو (۱۳۰۲) به موقع اجرا گذارده خواهد شد.