قانون استخدام مسیو لاپژ به جای مسیو ریوو معلم حقوق: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون استخدام مسیو لاپوژ به عوض مسیو ریوو مصوب ۲۷ برج جوزا ۱۳۰۲ شمسی ماده واح...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون استخدام مسیو لاپوژ به عوض مسیو
+
{{سرصفحه پروژه
ریوو
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۲۷ برج جوزا ۱۳۰۲ شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون استخدام مسیو لاپوژ به عوض مسیو ریوو''' - مصوب ۲۷ برج جوزا ۱۳۰۲ شمسی
  
 
ماده واحده - دولت مجاز است که به عوض مسیو ریوو معلم حقوق، مسیو لاپوژرا به این
 
ماده واحده - دولت مجاز است که به عوض مسیو ریوو معلم حقوق، مسیو لاپوژرا به این
 
سمت و با همان شرایطی که از طرف مجلس شورای ملی‌برای مسیو ریوو تصویب شده‌است
 
سمت و با همان شرایطی که از طرف مجلس شورای ملی‌برای مسیو ریوو تصویب شده‌است
 
استخدام نماید.
 
استخدام نماید.
 +
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استخدام مسیو لاپوژ به عوض مسیو ریوو - مصوب ۲۷ برج جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده واحده - دولت مجاز است که به عوض مسیو ریوو معلم حقوق، مسیو لاپوژرا به این سمت و با همان شرایطی که از طرف مجلس شورای ملی‌برای مسیو ریوو تصویب شده‌است استخدام نماید.