قانون اخذ بیست ریال عوارض از هر تن سیمان به نفع انجمن آثار ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اخذ بیست ریال عوارض از هر تن سیمان به نفع انجمن آثار ملی - مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۷ بهمن ۱۳۴۵ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - دریافت مبلغ بیست ریال عوارض از هر تن سیمان وسیله وزارت دارایی جهت تعمیرات بناهای تاریخی که در اختیار انجمن آثار ملی‌قرار گرفته و می‌گیرد تأیید و تصویب می‌شود.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقدیم شده‌بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه هفدهم بهمن ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز سه‌شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی