قانون اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در موارد حکام محاکم: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم مصوبه ۲۹ جوزا ۱۳۰۲ ...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون اجرای
+
{{سرصفحه پروژه
ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوبه ۲۹ جوزا ۱۳۰۲ شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم''' - مصوبه ۲۹ جوزا ۱۳۰۲ شمسی
  
 
ماده واحده - مفاد ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم عدلیه و
 
ماده واحده - مفاد ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم عدلیه و
 
صاحب‌منصبان پارکه نیز مجری خواهد بود.
 
صاحب‌منصبان پارکه نیز مجری خواهد بود.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۱

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجرای ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم - مصوبه ۲۹ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده واحده - مفاد ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در مورد حکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه نیز مجری خواهد بود.