قانون اجازه کنترات مسیو مارتین تبعه آلمان برای تاسیس کارخانه آهن ذوب‌کنی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۴۷ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تاسیس کارخانه آهن‌ذوب‌کنی مص...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو

قانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تاسیس کارخانه آهن‌ذوب‌کنی مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت فواید عامه اجازه می‌دهد که مسیو مارتین تبعه دولت آلمان را از تاریخ عزیمت او از آلمان با سالی ده هزارو هشتصد تومان برای مدت دو سال به جهت تأسیس کارخانه آهن ذوب‌کنی و نقشه استخراج آن برداشتن استخدام نماید. ماده دوم - سالی یک ماه مرخصی به علاوه منزل با اثاثیه تا معادل صد ده ۰٫۱۰ حقوق و خرج معاودت از ایران به آلمان که مبلغ سیصد تومان است‌داده خواهد شد و خرج اتومبیل یا کرایه آن در مسافرتهایی که مسیو مارتین در داخله ایران برای انجام خدمات دولتی می‌کند به عهده دولت است. ماده سوم - حقوق و مخارج مسیو مارتین در جزو بودجه سالیانه پیش‌بینی و از محل وجوه انحصار تأدیه خواهد شد. ماده چهارم - دولت مجاز است سایر شرایط کنترات مسیو مارتین را بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱‌تعیین و کنترات مشارالیه را امضاء نماید. این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا