قانون اجازه پرداخت پنج فقره اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ مملکتی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۵ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت پنج فقره اعتبارات منظوره در لایحه بودجه ۱۳۰۷ مملکتی - مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی پنج قلم اعتبارات ذیل منظوره در بودجه ۱۳۰۷ مملکتی را تصویب و به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که از اول‌فروردین ۱۳۰۷ بر طبق قوانین مربوطه کارسازی دارد.

۱ - بودجه ۱۳۰۷ نظمیه ۱۵۱۹۴۶۳۶ قران
۲ - بودجه ۱۳۰۷ امنیه به انضمام مأمورین اجرای مالیه ۱۲۰۱۱۶۰۰ قران
۳ - بودجه ۱۳۰۷ حکومت خوزستان ۵۱۴۳۲۰ قران
۴ - اعتبار توسعه و ساختمان ضرابخانه ۱۰۰۰۰۰۰ قران
۵ - اعتبار خرید خانه برای سفارتخانه‌های ایران در خارجه ۱۲۵۰۰۰۰ قران

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا