قانون اجازه پرداخت هزینه مملکتی در سه ماهه اول سال ۱۳۲۲

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۴ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۴۲ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سیزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری سیزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری سیزدهم

قانون اجازه پرداخت حقوق و مصارف سه‌ماهه اول سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۸ فروردین ماه ۱۳۲۲

ماده اول - کارپردازی مجلس شورای ملی مجاز است حقوق و مصارف سه‌ماهه اول سال ۱۳۲۲ را در حدود بودجه و اعتبارات ۱۳۲۱ مطابق‌پرداختی اسفند ماه از وزارت دارایی دریافت نموده بپردازد و بودجه سال ۱۳۲۲ را در ماه سوم تنظیم نماید که پس از تصویب از ماه چهارم به موقع اجزاءگذاشته شود.

ماده دوم - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود علاوه بر سیصد هزار ریال اعتبار تنخواه‌گردان ماهانه که در بودجه ۱۳۲۱ تصویب شده چهار میلیون‌و هفتصد هزار ریال برای تهیه احتیاجات ارزاقی کلیه کارمندان مجلس و لوازم ضروری چاپخانه به کارپردازی مجلس شورای ملی داده و در آخر سال۱۳۲۲ مستهلک گردد.

ماده سوم - کمک‌هزینه یک‌ماهه قانون مصوب اول بهمن ۱۳۲۱ درباره وراث خدمتگزاران مجلس نیز تعلق می‌گیرد و مبلغ آن که بالغ بر ۶۲۷۷٫۲۰‌ریال است تصویب می‌شود.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هیجدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری