قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه آبان و آذر سال ۱۳۲۶

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۱۴ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دوماهه آبان و آذر سال ۱۳۲۶ - مصوب ۵ آذر ماه ۱۳۲۶

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه هزینه‌های مستمر و غیر مستمر و حقوق و اضافات و کمک هزینه‌های کارمندان وزارتخانه‌هاو ادارات و بنگاههای دولتی را طبق پرداخت مهر ماه ۱۳۲۶ به رسم علی‌الحساب برای دوماهه آبان و آذر ماه ۱۳۲۶ پرداخت نماید.

تبصره - پرداخت‌هایی که مطابق این قانون به عمل خواهد آمد مؤید تصویبنامه‌های صادره در زمان فترت تا این تاریخ نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره‌است در جلسه پنجشنبه پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت