قانون اجازه پرداخت حقوق مدت خدمت مستخدمین از اتباع خارجه وزارت فواید عامه

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۰۸ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون اجازه پرداخت حقوق مدت خدمت مستخدمین از اتباع خارجه وزارت فوائد عامه - مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲

ماده واحده - به وزارت فوائد عامه اجازه داده می‌شود که مبلغ بیست و پنج هزار تومان از محل (‌اعتبار ساختمان) حقوق مستخدمین اتباع خارجه راکه فعلاً بدون کنترات در آن وزارت خانه مشغول خدمت بوده و مطابق قانون استخدام منفصلند در صورتی که در بودجه آن وزارت خانه منظور نشده‌باشد تا اول سرطان ۱۳۰۲ بپردازند.