قانون اجازه پرداخت بک دوازدهم هزینه کل کشور بایت یک ماهه تیر ۱۳۲۴

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۲ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه پرداخت یکدوازدهم هزینه کل کشور بابت یک‌ماهه تیر ۱۳۲۴ - مصوب ۲ مرداد ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و هزینه‌های مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههای دولتی و سایرهزینه‌های کشور را برای تیر ماه ۱۳۲۴ در حدود یکدوازدهم اعتبارات مصوب سال ۱۳۲۳ پرداخت نماید.

این پرداختها با رعایت قوانین مربوط به اعتبارات سال ۱۳۲۳ و بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۲۲ و قانون متمم بودجه سالهای ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ و قانون وآیین‌نامه‌های کمک به کارمندان به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱ - کمک کارمندان وزارت جنگ نیز مانند سایر وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی از محل درآمد سال ۱۳۲۴ کشور قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۲ - وزارت دارایی مجاز است هزینه نگاهداری یک هزار نفر ژاندارم احتیاط را که در سال ۱۳۲۳ نیز اعتبار مخصوص برای آن تصویب شده‌بود در چهارماهه اول سال ۱۳۲۴ در حدود دو میلیون ریال پرداخت و ضمن بودجه سال جاری ژاندارمری اعتبار سالیانه آن را منظور نماید.

تبصره ۳ - مفاد تبصره (۱) ماده واحده مصوب ۳۱ فروردین ماه ۱۳۲۳ موضوع تنخواه‌گردان خزانه‌داری کل مادام که لغو نگردیده به قوت خود باقی‌است.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی