قانون اجازه خرید لوازم و قطعات یدکی ماشین‌آلات وزارت راه بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه خرید لوازم و قطعات یدکی ماشین‌آلات وزارت راه بدون رعایت آیین‌نامه معاملات دولتی - مصوب ۲ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - وزارت راه مجاز است لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات وزارت راه را بدون رعایت مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی با رعایت‌مصالح خزانه دولت خریداری نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روز سه‌شنبه دوم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون فوق در جلسه روز شنبه ۱۳۴۴٫۹.۲۰ به تصویب مجلس سنا رسیده‌است