قانون اجازه خرید قسمتی از اراضی ونک برای شهربانی کل کشور

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۱۵، ساعت ۱۸:۰۲ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح ارقام)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران - مصوب ۲۹ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - به شهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود پلاکهای ۴۰۱ تا ۴۰۴ فرعی از پلاک اصلی ۷۰ ونک را که نسبت به آنها بانک اعتبارات‌کشاورزی و عمران روستایی ایران به استناد قانون مصوب ۱۳۳۵٫۶٫۸ به هیأت پنج نفری شکایت نموده پس از تودیع بهای آن در بانک مزبور که به‌مأخذ ارزش سال ۱۳۳۵ و طبق ارزیابی کارشناس همان بانک تعیین می‌شود از مالک خریداری نماید و در صورت احراز مالکیت بانک مبلغ مزبور قطعاً‌به حساب بانک منظور گردد و در غیر این صورت وجه سپرده به مالک آن مسترد شود.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده واحده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه‌روز سه‌شنبه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

‌قانون فوق در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۵٫۱۱٫۱۷ به تصویب مجلس سنا رسیده است.