قانون اجازه تمدید دو ماه مقررات فرمانداری نظامی در تهران و حومه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم
Majlis 17.pdf

قانون اجازه تمدید دو ماه مقررات فرمانداری نظامی در تهران و حومه - مصوب ۱۵ آبان ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود که مقررات فرمانداری نظامی را در تهران و حومه برای مدت دو ماه دیگر از تاریخ ۵ صبح ۲۶ مهر ماه ۱۳۳۱ تا ۵ صبح ۲۹ آذر ماه ۱۳۳۱ تمدید نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - محمد ذوالفقاری


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم -از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲. ص. ۸

نگاه کنید به