قانون اجازه تاسیس موسسه خواربار و تغذیه ایران

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ مارس ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۰۴ توسط Bijan (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه تاسیس موسسه خواربار و تغذیه ایران - مصوب ۸ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۴ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۲ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - نظر به اهمیت امر تغذیه مردم کشور و به منظور تنظیم و بهبود آن و تربیت افراد کارشناس و متخصص در امر تغذیه سازمانی به نام‌مؤسسه خواربار و تغذیه ایران زیر نظر وزارت بهداری تأسیس می‌شود اداره امور آن بر مبنای اساسنامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای اموراستخدام - بهداری و دارایی مجلسین خواهد رسید.

بودجه مؤسسه مزبور هر سال ذیل بودجه وزارت بهداری در ردیف جداگانه در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.

مادام که اساسنامه مؤسسه خواربار و تغذیه ایران به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین نرسیده‌است مقررات فعلی مؤسسه مزبور مجری است.

وزارت بهداری و وزارت دارایی مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود در جلسه روزیکشنبه هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

قانون بالا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۳٫۱۰٫۱۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است