قانون اجازه اعطای هشت میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل ساختمان و تهیه جشن هزاره حکیم ابوعلی سینا

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

قانون اجازه اعطای هشت میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل ساختمان و تهیه مقدمات جشن هزاره حکیم ابوعلی ابن‌سینا - مصوب ۲۷ امرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و ۲۶ امرداد ۱۳۳۰ مجلس سنا


ماده واحده - دولت مکلف است مبلغ هشت میلیون ریال از محل درآمد سال جاری کشور به شرح زیر برای تکمیل ساختمان آرامگاه و تهیه‌مقدمات و مراسم جشن هزاره حکیم ابوعلی ابن‌سینا تأمین و پرداخت نماید - دوره عمل این اعتبار تا آخر سال ۱۳۳۱ ادامه خواهد داشت:

۱ - برای تکمیل ساختمان آرامگاه سه میلیون ریال به توسط انجمن آثار ملی با نظارت وزارت فرهنگ

۲ - برای تهیه مقدمات و مخارج جشن و پذیرایی به توسط وزارت فرهنگ پنج میلیون ریال.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه بیست و هفتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و سی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

قانون بالا در جلسه ۲۶ امرداد ماه ۱۳۳۰ مجلس سنا تأیید شده‌است.

نگاه کنید به

  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۷ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بقیه مذاکره و تصویب گزارش راجع به اجازه دو میلیارد ریال قرضه ملی ۳- بیانات آقای نخست‌وزیر دایر به تقاضای عدم تعطیل جلسات و گزارش امور نفت ۴- معرفی آقای امیرعلائی به سمت وزارت کشور به وسیله آقای نخست‌وزیر ۵- بیانات آقای محمدعلی مسعودی به عنوان ماده ۱۶۹ آیین‌نامه ۶- مذاکره راجع به تعطیل جلسات مجلس و عدم تصویب تعطیل تا آخر امرداد ۷- طرح گزارش هشت میلیون ریال اعتبار جهت مخارج ساختمان آرامگاه و جشن هزاره ابوعلی سینا ۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه
  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۱ - دربرگیرنده: ۱- تصویب صورت‌مجلس ۲- بیانات قبل از دستور آقایان: برومند - پیراسته - فرامرزی ۳- بقیه مذاکره در لایحه اعتبار بیست میلیون ریال اعتبار جهت دفع سن ۴- اخذ رای و تصویب اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه کل کشور بابت دو ماهه امرداد و شهریور ۱۳۳۰ ۵- اخذ رای و تصویب میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل آرامگاه و جشن هزاره ابوعلی سینا ۶- تقدیم یک فقره لایحه راجع به معالجه کارگران مسلول به وسیله آقای وزیر کار ۷- تقدیم لایحه اضافات ۱۳۳۰ وزارت فرهنگ و سه فقره لایحه شهریه به وسیله آقای وزیر فرهنگ ۸- طرح فوریت لایحه معالجه کارگران مسلول ۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه