قانون اجازه استخدام ژرژ دو ولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب‌آهن

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۷ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دهم

قانون اجازه استخدام ژرژ دوولف تبعه بلژیک برای کارخانجات ذوب‌آهن - مصوب ۹ خرداد ماه ۱۳۱۶

ماده اول - اداره کل صناعت و معادن مجاز است آقای ژرژ دوولف تبعه بلژیک را برای کارخانجات ذوب آهن کشور با حقوق ماهی ۲۵۰ لیره‌انگلیسی که نصف آن به اسعار آزاد و نصف دیگر آن به ریال به نرخ روز پرداخته شود استخدام نماید.

ماده دوم - مدت استخدام متخصص مزبور از تاریخ حرکت از بلژیک تا دو سال خواهد بود.

ماده سوم - هزینه سفر مشارالیه که پنج هزار ریال برای آمدن به ایران و همین مبلغ برای هزینه مراجعت به اسعار آزاد پرداخته خواهد شد.

ماده چهارم - سایر شرایط مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات - دکتر طاهری