قانون اجازه استخدام بیست نفر کارشناس چای و چای‌سازی برای تکمیل کادر فنی سازمان چای

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون اجازه استخدام بیست نفر کارشناس چای و چای‌سازی برای تکمیل کادر فنی سازمان چای - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و 19 اسفند ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۴۴ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

به استناد ماده واحده مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۴۲ ماده واحده ذیل تصویب می‌شود.

ماده واحده - سازمان چای مجاز است بیست نفر از فارغ‌التحصیلان دبیرستانهای کشاورزی را که در سال ۱۳۳۹ از طرف وزارت فرهنگ به کلاس‌اختصاصی لاکان رشت معرفی شده‌اند پس از طی کلاس کارشناسی و اخذ گواهینامه مربوط با رعایت مقررات استخدامی در رشته‌های تخصصی‌استخدام نماید.

قانون بالا که مشتمل بر ماده واحده که در تاریخ ۱۳۴۳٫۱۲٫۱۹ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه پنجم اردیبهشت ماه یک هزار وسیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی