قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت – اف – اوری مشاور فنی وزارت بهداری

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ ژوئن ۲۰۱۲، ساعت ۲۰:۲۶ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه استخدام آقای دکتر بنت. ف. اوری مشاور فنی وزارت بهداری - مصوب ۲۲ آبان ماه ۱۳۲۴

ماده واحده - دولت مجاز است آقای دکتر بنت. ف. اوری تابع کشورهای متحده آمریکای شمالی را برای مدت سه سال از تاریخ حرکت از امریکا به‌سمت مشاور فنی وزارت بهداری با حقوق سالیانه دوازده هزار و پانصد دلار (‌که دو ثلث به دلار و یک ثلث آن به ریال پرداخت خواهد شد) با شرایط‌زیر استخدام نماید که در تحت تعلیمات مستقیم وزیر بهداری انجام وظیفه نماید.

الف - مالیات بر درآمد حقوق دکتر اوری را که در داخله کشور باید تأدیه شود دولت ایران خواهد پرداخت.

ب - خانه و سوخت و روشنایی دکتر اوری به هزینه دولت خواهد بود. لیکن دکتر اوری مختار است که در عوض استفاده از خانه و سوخت وروشنایی به هزینه دولت معادل صدی بیست حقوقش اضافه دریافت دارد.

ج - هزینه مسافرت به ایران و مراجعت نامبرده و خانواده بلافصل (‌عیال و اولاد) او از طرف دولت ایران تأدیه می‌شود و همچنین هزینه مسافرت‌دکتر اوری در ایران برای انجام خدمات محوله به عهده دولت خواهد بود.

د - در صورتی که دکتر نامبرده قبل از پایان مدت استخدام فوت کند دولت ایران معادل حقوق دوساله او را به ورثه قانونی او و در صورتی که درنتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان شود و از کار فرو ماند همان حقوق را به خود او تأدیه خواهد نمود و در این صورت هزینه برگشتن خانواده بلافصل(‌عیال و اولاد) یا خود او به عهده دولت ایران خواهد بود. هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید ورثه متوفی یا خود او فقط به دریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذیحق خواهند بود.

ه - در صورتی که قرارداد استخدام دکتر نامبرده به جهاتی غیر از آن چه در بند (‌د) ذکر شد فسخ گردد معادل چهار ماه حقوق به او پرداخت خواهدشد.

و - سایر شرایط استخدامی دکتر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ معین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی