قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم


قانون اجازه اجرای شش فقره لایحه وزارت دارایی پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی -مصوب ۲۸ تیر ماه ۱۳۲۸

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود لوایح مالیات املاک مزروعی ومالیات بر درآمد - منابع کف دریا - فروش خالصجات - دیوان‌محاسبات - تعویض املاک - معافیت ماشین آلات کشاورزی را پس از تصویب کمیسیون قوانین دارایی به موقع اجرا گذارده و اگر در عمل نواقصی‌مشاهده شد اصلاح آن را بعداً از مجلس شورای ملی بخواهند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سه‌شنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و بیست و هشت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت