فرهنگ‌سرای نیاوران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

فرهنگ سرای نیاوران

درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
شهبانو فرهنگ‌سرای نیاوران را می‌گشایند ۱۴ تیر ۲۵۳۷ شاهنشاهی
FarhangSarayehNiavaran2537.jpg

فرهنگ‌سرای نیاوران وابسته به بنیاد علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی در روز ۱۴ تیرماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی در پیشگاه علیاحضرت شهبانو گشایش یافت.

شهبانو هنگام گشایش این مرکز فرهنگی دستور دادند که برنامه‌های فرهنگ‌سرای نیاوران بر پایه خواست و پسند مردم سازمان داده شود. در آغاز آیین گشایش فرهنگ سرا هوشنگ نهاوندی رییس دفتر مخصوص علیاحضرت شهبانو گزارشی را به آگاهی رسانید و با پیشگفتاری پیرامون نیاز به گسترش فرهنگ گفت:

در زمان ما وقتی صحبت از اشاعه فرهنگ می‌شود دیگر نباید مراد فراهم آوردن اسباب لذت عده‌ای قلیل باشد دورانی که هنر و مظاهر فرهنگ در انحصار عده‌ای قلیل باشد دورانی که هنر و مظاهر فرهنگ در انحصار عده‌ای از خواص بود سپری شده است. بهتر شدن کیفیت زندگی و انسانی‌تر شدن هدف فرهنگ است این حق مردم است و شاید برای نخستین بار در تاریخ بشر باشد که حق استفاده فرهنگ در کنار حقوق انسانی دیگر از طرف سازمان ملل متحد و یونسکو و همه دولت‌های عضو شناخته شده است تنها با مردمی شدن فرهنگ و اشاعه واقعی آن است که انسان به شرافت انسانی خود دست می‌یابد به گفته یک صاحب نظر فرهنگ می‌تواند و باید دلیلی برای زیستن و گاه برای مردن باشد. صیانت و حمایت از فرهنگ ملی و سنت‌های ایرانی، تشویق هنرمندان، بنیانگذاری موزه‌ها که فقط در یک سال اخیر پنج موزه جدید افتتاح گردیده، جنبه‌هایی از این سیاست مردمی است که به امر علیاحضرت شهبانو دفتر مخصوص و سازمان‌های تحت ریاست عالیه مجدانه در تحقق آن کوشا هستند ایجاد خانه‌های فرهنگی و فرهنگسراها یکی از عوامل این سیاست فرهنگی است. بازار - حمام - میدان و ... اینک فکر ایجاد مراکز جدید فرهنگی بازگشتی است به همان شیوه مردمی ایرانی برای ایجاد این فرهنگ سراها یاری گرفتن از فرهنگ ایرانی و گسترش آن است این فرهنگ سراها نباید فقط محل نمایش آثار هنری و یا شنیدن موسیقی و یا دیدن تاتر باشد بلکه باید جایی برای بحث‌های اجتماعی و فلسفی و فرهنگی شود و نیز کوشش بعمل آید که فرهنگ‌های گوناگون نه فقط فرهنگ غرب را به ایرانیان بشناساند، مردم خصوصا جوانان نباید فقط برای دیدن و شنیدن آثار هنری به این جا بیایند بلکه خود باید در خلق و اجرای آثار هنری شریک باشد.

آنگاه شهبانو از تالار اجتماعات، نگارخانه، نامه سرای همگانی (کتابخانه عمومی)، کارگاه‌های آفرینش هنری و عکاسی و چاپ سنگی، رستوران، کتابفروشی و صفحه خانه بازدید فرمودند. سپس شهبانو در جایگاه ویژه در فضای آزاد از یک برنامه هنری دیدن کردند. شهبانو در پایان هنرمندان و همه کسانی که در برپایی و سازمان دادن فرهنگ سرا کوشیده‌اند را مورد مهربانی قراردادند.