فرمان همایونی راجع به اجرای قانون بودجه سال ۱۳۲۶

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۳ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۰۹ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پانزدهم فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی

محمدرضا شاه پهلوی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پانزدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم

فرمان همایونی راجع به اجرای قانون بودجه سال ۱۳۲۶ [۱]

با تأییدات خداوند متعال

ما

پهلوی شاهنشاه ایران

محل صحه مبارک

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم:

ماده اول) قانون بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی که در جلسه سیزدهم بهمن ماه ۱۳۲۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم باین دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم) هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند، به تاریخ بیست و یکم بهمن ۱۳۲۶ قانون بودجه سال یک هزار و سیصدو بیست و شش مجلس شورای ملی ماده اول) برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی مبلغ بیست و چهار میلیون و نود و هفت هزار و سیصد و چهل ریال مطابق فقرات ۱ تا ۵ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

۱- به کارپردازی مجلس اجازه داده میشودکمک هزینه مربوط به مجلس شورای ملی و چاپخانه مجلس و اداره روزنامه رسمی کشور را تا آخر سال ۱۳۲۶ از محل درآمد عمومی کشور از وزارت دارائی دریافت دارد.

۲- تبصره سوم ماده اول قانون بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس مربوط به وظیف ورثه مرحوم محمد حسین دارائی و تبصره چهارم ماده مزبور مربوط به وظیفه عیال و اولاد سلیمان عمله که در حین انجام وظیفه فوت نموده‌است مادام که نقض نشده به قوت خود باقی خواهند ماند.

۳- به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود حقوق ترفیع پایه آقایان مهدی اکباتانی و محمد صادق کدخدازاده کوچکی را در سال ۱۳۲۴ طبق احکام صادره بپردازند.

۴- به کارپردازی مجلس احازه داده می‌شود حقوق هیئت مدیره مجلس را درایام فترت بین دوره چهاردهم و پانزدهم که پرداخته شده‌است محل صرفه جوئی‌های بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس مصوب دارد.

۵- استخدام کارمند جدید به هر عنوانی در سال ۱۳۲۶ برای ادارات تابعه مجلس ممنوع است انتقال کارمندان با پایه دولت مشمول این قسمت نیست.

۶- نمایندگان مجلس شورای ملی نمی‌توانند بجر مقرری مصوب در این بودجه تحت هیچ عنوانی از دستگاههای دولتی و یا مؤسسات منتسب به دولت و شهرداریها حقوق و یا حق الزحمه‌ای دریافت نمایند.

۷- هیئت رئیسه مجلس شورای ملی در نظامنامه قانونی مستخدمین جزء مجلس که به موجب ماده چهارم قانون استخدام اعضای اداری مجلس تدوین و با اجازه قانون بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس در آن تجدید نظر شده وهر اصلاح وتغییری که مقتضی میدانند خواهند داد و بودجه مربوط به سال ۱۳۲۷ مستخدمین جزء مجلس با رعایت آن تنظیم خواهد گردید.

۸- نمایندگان مجلس حق ندارند وکالت و یا حکمیت کسی را که طرفش دولت و یا مؤسسات دولتی و یا مؤسساتی که با سرمایه دولت کلاَ و یا جزاً اداره می‌شوند باشن از طرف اشخاص و یا دولت قبول نمایند.

۹- نمایندگان مجلس شورای ملی چه مستقیم و چه غیر مستقیم حق شرکت در امور مقاطعه کاری و معاملاتی که مربوط به دولت یا مؤسسات با سرمایه دولت است ندارند.

ماده دوم) برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۲۶ اداره چاپخانه مجلس مبلغ ده میلیون ونوزده هزار و شصت ریال (۱۰۰۱۹۹۶۰) مطابق فقرات ۱و ۲ ضمیمه اعتبار بکار پردازی مجلس داده می‌شود.

۱) به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود کمک هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس را تا آخر سال ۱۳۲۶ از محل درآمد چاپخانه مجلس بپردازند.

۲) دولت مکلف است چاپ کلیه اوراق بهادار و تمبرها و اسناد دولتی را به چاپخانه مجلس مراجعه کند.

ماده سوم) برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۲۶ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران مبلغ سه میلیون و یکصدر و هشتاد و هفت هزار و دویست و سی و چهار ریال (۳۱۸۷۲۳۴) مطابق فقرات ۱و ۲ ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

۱) به کارپردازی مجلس اجازه داده می‌شود از محل صرفه جوئیهای بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس صورت مشروح مذاکرات مجلس از دوره سوم تا ششم را طبع و منتشر نماید.

۲) از اول اسفند ماه ۱۳۲۶ روزنامه رسمی مجلس یومیه طبع ونشر شده و مذاکرات تفصیلی مجلس شورای ملی را به اطلاع عامه برساند.

۳) از اول فروردین ۱۳۲۷ کلیه آگهیهای دولتی که در مرکز منتشر می‌شود اعم از آگهیهای وزارت خانه‌ها یا بنگاههای دولتی یا مؤسساتی که به سرمایه دورت اداره می‌شود و شهرداریها باید منحصراً درروزنامه رسمی کشور درج گردد به استثنای آگهیهای ثبتی و دادگستری که طبق قوانین موجوده باید علاوه بر مجله رسمی در یک روزنامه کثیرالانتشار هم درج شود.

ماده چهارم) اعتبارات منظور در مواد ۱و۲و۳ راجع به اضافات و ترفیعات و کمک اعاشه و اضافه کاری وغیره که در ضمن آن بودجه منظور گردیده از تاریخ استحقاق قابل پرداخت می‌باشد.

ماده پنجم) به کارپردازی مجلس اجازه داده میشودمبلغ ۱۰ میلیون و پانصد هزار ریال (۱۰۵۰۰۰۰۰) درآمد پیش بینی شده اداره چاپخانه مجلس وباغ بهارستان و مبلغ دو میلیون ریال درآمد پیش بینی شده اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را در سال ۱۳۲۶ وصول و به خرانه داری کل ایصال دارد.

ماده ششم) به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال از محل درآمد عمومی کشور برای هزینه طبع یک ساله ۱۳۲۶ فرهنگ آقای دهخدا به کارپردازی مجلس بپردازد و این اعتبار با تصویب هیئت رئیسه مجلس از حیث حقوق متصدیان عما و بهای کاغذ و هزینه طبع وغیره به مصرف خواهد رسید.

ماده هفتم) به وزارت دارائی اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد هزار ریال وام برای سرمایه اولیه صندوق تعاون کارکنان مجلس دروجه کارپردازی مجلس بپردازد و پنج ساله به پنج قسط از سال ۱۳۲۷ در آخر هر سال از محل صندوق نامبرده مسترد دارد.

ماده هشتم) مقصود از جزو نهم ماده اول این قانون مقاطعه کاری برای راه سازی و با اداره راه و معاملات قماش با بانک صنعتی و قند و شکر با وزارت دارائی است لاغیر.

این قانون مشتمل بر ۸ ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه سیزدهم بهمن ماه ۱۳۲۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

منبع