فرمان همایونی دایر به انتصاب آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر و هیات وزیران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی

محمدرضا شاه پهلوی

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهاردهم


فرمان ملوکانه [۱]

سواد فرمان همایونی دایر به انتصاب آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر و هیات وزیران

با تأییدات خداوند متعال

ما پهلوی شاهنشاه ایران

جناب آقای ابراهیم حکیمی

نظر بکمال اعتماد و اطمینانیکه بمراتب کاردانی و کفایت و دولتخواهی شما حاصل است بموجب این دستخط مقام نخست‌وزیری را بشما محول و مقرر می‌داریم که در تعیین هیئت وزیران مطالعه نموده نتیجه را هر چه زودتر به اطلاع ما برسانید. ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

منبع