فرمان شاهنشاه آریامهر در بنیاد کمیسیون شاهنشاهی برای نظارت به برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ۱۶ آبان ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
حزب رستاخیز ملی ایران درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

برنامه عمرانی پنجم/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی
FarmanShahanshahCommissionShahanshahi16Aban2535b.jpg
FarmanShahanshahCommissionShahanshahi16Aban2535a.jpg
CommissionShahanshahi2536a.jpg

فرمان شاهنشاه آریامهر در بنیاد کمیسیون شاهنشاهی برای نظارت به برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ۸ آبان ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی


جناب امیرعباس هویدا، نخست وزیر،
همانطوری که در جلسه بررسی رهنمودهای برنامه ششم عمرانی کشور مؤکداً دستور دادیم، کشور ما امروز در مرحله‌ای از رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی گام برمی‌دارد که تمام کوشش دولت و حزب و عموم افراد ملت ایران باید معطوف به این امر باشد که از هر گونه ضایعات و اتلاف نیروی انسانی و تولیدات کشاورزی و صنعتی و تأخیرها و نارسایی‌هایی که موجب ضایعات می‌گردد، با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده و نظارت و بازرسی‌های دائمی جلوگیری به عمل آورند و برای تأمین این منظور از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط مسئولیت خواسته شود.
لذا به موجب این دستخط، مقرر می‌داریم که

یک کمیسیون شاهنشاهی در دفتر مخصوص ما برای نظارت در انجام امور زیر تشکیل شود:

۱ – تهیه و اجرای طرح‌هایی به منظور جلوگیری از هرگونه ضایعات محصولات کشاورزی ناشی از آفات و طرز بسته‌بندی، حمل و نقل و توزیع، از طرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول.
۲ – تنظیم و اجرای طرح‌های لازم برای جلوگیری از ایجاد ضایعات در صنایع کشور از لحاظ مواد اولیه و عدم استفاده از حداکثر ظرفیت کارخانه‌ها و ماشین‌آلات، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، از طرف وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط.
۳ – تهیه و اجرای طرح‌های مورد نیاز به منظور جلوگیری از توقف غیر معقول کشتی‌ها در بنادر و اجرای برنامه‌های فوق‌العاده با انجام کار شبانه‌روزی برای بر طرف کردن تنگناهای بنادر و حمل محمولات به مراکز توزیع داخل کشور.
۴ – اجرای قطعنامه کنفرانس ارزشیابی انقلاب آموزشی، توسط وزارتخانه‌های مسئول.
۵ – تعیین علل ناتمام ماندن بعضی طرح‌ها در برنامه‌های عمرانی گذشته و فعلی و انجام اقداماتی به منظور پیش‌بینی رفع نقایص طرح‌ها در برنامه عمرانی ششم، توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط.
۶ – تنظیم برنامه‌های لازم به منظور رفع نارسایی‌های تعاونی‌های روستایی و همچنین تعاونی‌های مصرف، توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط.
۷ – تهیه طرح‌هایی به منظور برطرف کردن نقایص بیمه‌های درمانی و بیمه‌های گوناگون اجتماعی، توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسئول.
۸ – تعیین علل کمبود برق و خاموشی متناوب در سطح کشور و تهیه و تنظیم برنامه لازم برای رفع این تنگنا، توسط وزارتخانه مسئول.
۹ – رسیدگی به مواردی که در صورت لزوم به این کمیسیون محول خواهدشد. البته این وظایف غیر از دستوراتی است که به منظور صرفه‌جویی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اداری و محدود کردن تشکیلات آنها به تناسب احتیاج و تهیه چک‌لیست برای انجام بازرسی‌های غیر مترقبه و عادی به دولت صادر شده‌است.
اعضای کمیسیون شاهنشاهی به طریق زیر تعیین می‌شوند:
۱ – از وزارتخانه‌ها و سازمان‌هایی که مسئول اجرای این دستورات هستند، هر یک دو نماینده تام‌الاختیار تعیین و از طرف دولت به دفتر مخصوص شاهنشاهی معرفی می‌شوند.
۲ – حزب رستاخیز ملت ایران برای شرکت در این کمیسیون، دو نفر کشاورز، دو کارگر، دو نماینده از طرف دارندگان کارت بیمه‌های درمانی، دو نماینده از اعضای تعاونی‌های روستایی، دو نفر از طرف اعضای تعاونی‌های مصرف تعیین و به دفتر مخصوص شاهنشاهی معرفی خواهدکرد.
۳ – دو نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۴ – دو نفر نماینده از وسایل ارتباط جمعی.
۵ – رئیس دفتر مخصوص شاهنشاهی با رئیس بازرسی شاهنشاهی و رئیس بازرسی ویژه نظامی ترتیبی خواهندداد که به تعداد لازم بازرسانی برای انجام مأموریت‌های بازرسی و نظارت در اجرای طرح‌ها در اختیار کمیسیون شاهنشاهی قرار داده شود.
دولت از تاریخ ابلاغ این دستخط، حداکثر مدت دو ماه به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط فرصت خواهدداد که طرح‌های زمان‌بندی شده مربوط به وظایف خود را تهیه کنند و از طریق نخست وزیر برای طرح در کمیسیون به دفتر مخصوص شاهنشاهی ارسال دارند. تاریخ شروع و پایان هر طرح باید قید شود.
کمیسیون شاهنشاهی نیز بلافاصله جلسات خود را در دفتر مخصوص شاهنشاهی تشکیل خواهدداد و برنامه کار خود را به منظور ایجاد کمیته‌های نظارت و بازرسی تدوین خواهدکرد و اجرای طرح‌ها را در زمان مقرر، زیر نظر خواهدگرفت و به طور مرتب گزارش پیشرفت کار را از طریق دفتر مخصوص به نظر ما خواهدرسانید.