فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاهمین سالروز بنیانگذاری نیروی هوایی شاهنشاهی ۱۱ خرداد ماه ۱۳۵۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۳ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس
ShahanshahAryamehrAirForce.jpg

فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پنجاهمین سالروز بنیانگذاری نیروی هوایی شاهنشاهی ۱۱ خرداد ماه ۱۳۵۳


پنجاه سال پیش در یازدهم خرداد ماه ۱۳۰۳ نیروی هوایی شاهنشاهی به دست توانای پدر بزرگوارمان اعلیحضرت رضاشاه کبیر بنیانگذاری گردید.

نیروی هوایی شاهنشاهی از همان آغاز تأسیس خود علیرغم امکانات و مقدورات بسیار محدودی که داشت به طرزی فعالانه در عملیات ریشه کنی یاغیان و آشوب طلبان و استقرار نظم و امنیت در سراسر کشور، که در آن روزگار مأموریت اصلی و هدف اساسی ارتش شاهنشاهی را در راه پایه گذاری ایرانی آزاد و آباد تشیل می‌داد، شرکت و سهم بسزائی را در استقرار امنیت در کشور شاهنشاهی ایفا نمود.

ما نیز که در تمام دوران زندگی خویش در اثر تماس نزدیک و روزانه خود به امور مربوط به هواپیمایی احاطه کامل داریم با توجه به اهمیت شگرف نیروی هوایی و تأثیر قاطع و تعیین کننده‌ای که این قدرت ضربتی عظیم دارد عزم راسخ و تصمیم قاطع اتخاذ نمودیم که نیروی هوایی شاهنشاهی به سازمانی آنچنان نیرومند مبدل گردد که از نظر حفظ امنیت و حراست تمامیت ارضی کشور عاملی مؤثر و بازدارنده باشد.

نیروی هوایی شاهنشاهی با استظهار به عنایات خاصه ما توانسته است به نحو مطلوب در جهت نیات ما و رسیدن به هدف‌هایی که برای آن نیرو تعیین گردیده به پیشرفت‌های چشمگیری نائل آید.

ضمن درود به روان پاک پدر بزرگوارمان، به موجب این فرمان پنجاهمین سالروز بنیانگذاری نیروی هوایی شاهنشاهی را به افسران، همافران، درجه داران، سربازان و کارمندان نیروی هوایی شاهنشاهی تهنیت گفته و رضامندی خاطر مان را از خدمات صادقانه آنان ابلاغ می‌داریم.