فرمان‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

فرمان‌های اعلام جنگ

 1. فرمان اعلام حالت جنگ بین ایران و آلمان از تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۲۲
 2. فرمان اعلام حالت جنگ بین ایران و ژاپن از تاریخ نهم اسفند ۱۳۲۳
 3. فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی به فرماندهان ارتش فرستاده شده به آذربایجان ۲۱ آذر ماه ۱۳۲۵
 4. فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به مناسبت روز بیست و یک آذر ۲۱ آذر ماه ۱۳۲۷

فرمان‎‌های اصلاحات ارضی

 1. فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران درباره وقف ۱۲۵ پارچه املاک سلطنتی خراسان به آستان قدس رضوی ۷ فروردین ماه ۱۳۲۷
 2. فرمان همایونی راجع به قانون بازگشت املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به ملکیت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی ۲۹ تیر ۱۳۲۸
 3. فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر درباره بنیان و وقف سرمایه بنیاد پهلوی ۱۲ مهر ماه ۱۳۴۰

فرمان‌های انقلاب شاه و مردم

فرمان همایونی درباره اجرای اصول شش‌گانه انقلاب شاه و مردم ۹ بهمن ۱۳۴۱

 1. فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره تحصیل رایگان کلیه کودکان و دانش‌آموزان کشور از کودکستان به بالا ۱ اسفند ماه ۱۳۵۲
 2. فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره تامین بهداشت عمومی ۲۸ اسفند ماه ۱۳۵۲
 3. فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت ۱۵ امرداد ماه ۱۳۵۴
 4. فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره اصل سیزدهم انقلاب شاه و ملت ۱۵ امرداد ماه ۱۳۵۴
 5. فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره تحصیلات رایگان اصل پانزدهم انقلاب شاه و ملت ۱۶ آذر ماه ۱۳۵۴
 6. فرمان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره حمایت دولت از مادران باردار و کودکان شیرخوار اصل شانزدهم انقلاب شاه و ملت ۴ دی ماه ۱۳۵۴
 7. فرمان اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره بیمه همگانی و تامین بازنشستگی ملت ایران اصل هفدهم انقلاب شاه و ملت ۴ دی ماه ۱۳۵۴

فرمان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره نگاهبانی از منابع طبیعی کشور آب، خاک، جنگل، مرتع، حیوانات وحشی و ماهی‌ها ۱۸ تیر ماه ۱۳۴۵

فرمان‌های رفاه مردم

 1. فرمان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در کاهش بهای کالاها و هزینه زندگی مردم ۱۲ بهمن ۱۳۴۳

فرمان‌های قانون اساسی

 1. فرمان همایونی راجع به تصمیم قانونی دائر به الحاق یک اصل به متمم قانون اساسی و اصلاح اصل ۴۸ قانون اساسی مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ مجلس مؤسسان

فرمان‌های پرداخت بودجه کشوری

پس از تصویب بودجه کشور و یا بودجه‌های عمرانی از سوی مجلس شورای ملی و مجلس سنا، فرمان پرداخت را اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی صادر می کردند.

 1. فرمان قانون متمم قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های دی و آذر ماه کل کشور مصوب پنجم بهمن ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی
 2. فرمان همایونی راجع به اجرای قانون بودجه سال ۱۳۲۶
 3. فرمان همایونی راجع به قانون اجازه اجرای موقت برنامه هفت ساله ۲۹ تیر ۱۳۲۸

نگاه کنید به

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

فرمان‌های انتصاب نخست‌وزیر و سازماندهی کابینه

پس از آن که مجلس شورای ملی گرایش خود را به نخست‌وزیری اعلام می داشت، رئیس مجلس به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب می شد و گرایش مجلس را بدان کاندید نخست‌وزیری به عرض می رساند. شاهنشاه نخست وزیر برگزیده مجلس شورای ملی را فرامی خواندند و در نامه ای به دستخط شاهنشاهی وی را در مقام نخست وزیری تایید می فرمودند و فرمان بررسی و گزینش کابینه را به وی می دادند.

 1. فرمان همایونی دایر به انتصاب آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر و هیات وزیران ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۲۴

نگاه کنید به

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

فرمان‌های استخدام کارشناسان

پس از تصویب قانون استخدام یا دوباره استخدام کارشناس خارجی به وسیله مجلس شورای ملی فرمان استخدام آن کارشناس از سوی اعلیحضرت شاهنشاه محمدرضا شاه پهلوی صادر می شد

 1. فرمان همایونی راجع به اجرای قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت باستان شناسی و موزه و کتابخانه ۱۲ فروردین ۱۳۲۴
 2. فرمان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به کتابخانه ملی پهلوی در نوشتن تاریخ کامل ایران ۱۵ آذر ماه ۱۳۴۴


نگاه کنید به

قوانین استخدام متخصصین خارجی مصوب مجلس شورای ملی

فرمان‌های دیگر