صفحه اصلی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
دانش‌سرای مشروطه

مجلس شورای ملی
ستارخان و باقرخان و جنگ‌آوران قانون اساسی سکولار مشروطه

به دانش‌سرای مشروطه خوش آمدید. مشروطه یعنی پارلمانی و کشوری که قانون اساسی دارد. این پایگاه یک کتابخانه پژوهشی دیجیتال تاریخ معاصر ایران است. این کتابخانه از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۰ آغاز به کارکرد. کتابخانه‌ی زبان پارسی ما دارای ۶۹٬۰۴۴ یکان نوشتاری است. درونمایه دانش‌سرای مشروطه دربرگیرنده اطلاعات درباره زندگی‌نامه‌ها، سازمان‌ها، رخدادها، جایگاه‌ها و یادمان‌ها و شاهکارهای ادب ایران می‌باشد. این وبگاه سندها، قانون‌ها، پروتکل مذاکرات مجلس شورای ملی، مجلس سنا، مجلس موسسان و فهرست نمایندگان مردم در مجلس‌ها در دوره‌های گوناگون را از آغاز جنبش مشروطه در ایران و بنیان مجلس شورای ملی در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (روز مشروطیت) تا پایان دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی ایران ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ را به همراه اصل سند یکپارچه و بدون سانسور و دستکاری برای آگاهی هم‌میهنان گردآوری کرده‌است. ابزار بازیابی قانون‌ها و مذاکرات بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی بر پایه تاریخ، موضوع و شخص، چه سخنران و چه درباره وی سازمان داده شده‌اند.

زندگی‌نامه پادشاهان مشروطه، اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ و اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر، و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی و شخصیت‌های سیاسی، کشوری و لشکری، و دیگر بزرگان ادب و هنر ایران زمین نیز در این وبگاه وجود دارد. از همه ایرانیان می‌خواهیم که به ما در گسترش درونمایه پایگاه مشروطه یاری‌کنند. تاریخ ایران را با سند بخوانید و خود را از پیش‌داوری‌ها رها سازید. خرد خود را بکار بگیرید زیرا زمانی که ملت خود آغاز به اندیشیدن می‌کند و پرده از روی این گروه که می‌گویند ما می دانیم، بر می‌دارد می‌بیند که آنها دروغگویانی بیشتر نیستند و قدرت این گروه شکسته می‌شود.

جشن نوروز ایرانیان ۱ فروردین ماهزادروز اشو زرتشت پیامبر ایرانیان ۶ فروردین ماهزادروز والاحضرت شاهدخت لیلا پهلوی ۷ فروردین ماهروز نیایش ۲۱ فروردین ماه • آغاز هفته ارزشیابی پیشاهنگی ۳ اردیبهشت ماه • تاجگذاری اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ ۴ اردیبهشت ماهبنیاد رادیو ایران ۴ اردیبهشت ماهزادروز علیاحضرت ملکه مادر پهلوی ۶ اردیبهشت ماهزادروز والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی ۸ اردیبهشت ماهروز کارگر ۱۱ اردیبهشت ماهآیین سپاس ۱۲ اردیبهشت ماه • آغاز هفته ایران باستان ۱۶ اردیبهشت ماه • روز دوستی جوانان شیر و خورشید سرخ ایران ۱۸ اردیبهشت ماه • روز استقلال قضایی ایران - الغای کاپیتولاسیون در ایران ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ خورشیدیروز تعاون ایران ۲۳ اردیبهشت ماهروز نیروی هوایی ۱۱ خرداد ماهروز ننگین ۱۵ خرداد ۱۳۴۲روز لژیون خدمتگزاران بشر ۲۳ خرداد ماههفته حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست ۱ تا ۶ تیر ماهروز صنایع مس ایران ۲۰ تیر ماهقیام نقاب پایگاه شاهرخی ۱۸ تیر ماهروز نفت ۹ امرداد ماهروز جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۰ امرداد ماهروز مشروطیت ۱۴ امرداد ماهروز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ماهجشن هنر شیراز ۳۰ امرداد ماه تا ۸ شهریور ماهروز جهانی مبارزه با بیسوادی ۱۷ شهریور ماهبر تخت شاهنشاهی نشستن محمدرضا پهلوی ولیعهد ایران ۲۵ شهریور ماهزادروز ابوریحان بیرونی ۲۵ شهریور ماهروز دهقان ۱ مهر ماهروز سروش آریامهر ۶ مهر ماه • روز پلیس ۱۵ مهر ماه • جشن مهرگان ۱۶ مهر ماه • روز معلم ۱۶ مهر ماهجشن‌های ۲۵۰۰ سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران ۱۷ تا ۲۶ مهر ماهروز خانه انصاف ۲۱ مهر ماهزادروز شهبانو فرح پهلوی ۲۲ مهر ماه تهرانروز راه‌آهن ۲۳ مهر ماهروز نیروی هوایی ۲۵ مهر ماهجشن فرهنگ و هنر ۳ آبان ماهزادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر ۴ آبان ماه تهران • زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی ۴ آبان ماه • تاجگذاری اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی ۴ آبان ماهزادروز کوروش بزرگ بنیانگزار شاهنشاهی ایرانزادروز والاحضرت رضا پهلوی ولیعهد ایران ۹ آبان ماهروز کودک ۹ آبان ماههفته کودک ۹ تا ۱۶ آبان ماهروز نیروی دریایی ۱۴ آبان ماهروز بیمه ۱۵ آبان ماههفته روشندلان ۱ تا ۷ آذر ماههفته کار نیک پیشاهنگی ۵ تا ۱۱ آذر ماهروز بهداشت و تنظیم خانواده ۱۴ آذر ماهروز حقوق بشر ۱۹ آذر ماهروز نجات آذربایجان ۲۱ آذر ماهسوگند پادشاهی رضا شاه پهلوی ۲۵ آذر ماهبنیان بنگاه حمایت مادران و نوزادان ۲۵ آذر ماه روز مادر ۲۵ آذر ماهروز داروسازان ایران زادروز زکریای رازی ۶ دی ماهکشف حجاب و دادن حقوق اجتماعی به بانوان ایران ۱۷ دی ماهروز ارتش شاهنشاهی ایران ۱۸ دی ماهاصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۱۹ دی ماهانقلاب شاه و مردم ۶ بهمن ماهاستقلال دانشگاه تهران ۱۵ بهمن ماهروز شکرگزاری ۱۵ بهمن ماهروز دفاع غیرنظامی ۲۵ بهمن ماهروز ژاندارمری ۲۷ بهمن ماهکودتای سوم اسفند روز رضا شاه کبیرروز پرستار ۵ اسفند ماهدادن حق رای به بانوان ایران و حقوق برابر سیاسی با مردان ۸ اسفند ماهروز ملت ۹ اسفند ماهجشن درختکاری ۱۵ اسفند ماهروز جاوید ۲۰ اسفند ماهزادروز والاحضرت شاهدخت فرحناز پهلوی ۲۱ اسفند ماهروز ذوب‌آهن ۲۳ اسفند ماهزادروز رضا شاه بزرگ ۲۴ اسفند ماهروز پدر ۲۴ اسفند ماه


نوشتار برگزیده
یک سد و دومین زادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران و و الاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی و پنجاه و چهارمین سالگشت تاجگذاری همایونی
میهمانی علیاحضرت ملکه پهلوی
اعلیحضرتین در رژه نیروهای مسلح به فرخندگی تاجگذاری
CoinCoronationShahanshah1346a.jpg
CoronationShahanshashArteshParade1346b.jpg

تاجگذاری محمدرضا شاه پهلوی آریامهر - در فرخنده روز چهارم آبان ماه سال ۱۳۴۶ خورشیدی، در چهل و هشتمین زادروز اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر و والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی نماد بزرگی و نیکوکاری، آیین تاجگذاری شاهنشاه ایران برگزار شد. در این روز برای نخستین بار در تاریخ ایران بر سر شهبانوی ایران تاج نهاده شد و بدین سان شهبانوی ایران نایب‌السلطنه گردیدند. جشن و آیینی که ۲۶ سال به سبب اشغال کشور از سوی ارتش شوروی و انگلستان و آشفتگی و درماندگی مردم ایران فرافکنده شده بود. آیین تاجگذاری شاهنشاه و شهبانوی ایران نُمادی شد برای گشوده شدن دروازه‌های تمدن بزرگ، جامعه‌ای که در آن به زنان حقوق برابر سیاسی و اجتماعی با مردان داده شد، جامعه‌ای که رفاه برای همه مردم ایران فراهم گردید و جامعه‌ای که در آن رژیم ارباب رعیتی و فئودالیسم برچیده شد و کشاورزان زمینداران و مالک شدند، جامعه‌ای با تضمین بیمه‌های اجتماعی، بیمه درمانی، بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی برای همه، آموزش رایگان از کودکستان تا پایان دانشگاه، سهیم بودن کارگران در سود کارخانه‌ها، ملی کردن آب‌ها و جنگل‌ها و چراگاه‌ها و نگاهبانی از محیط زیست و بسیاری رفرم‌ها و دگرگونی‌های دیگر که بهشتی روی کره زمین شده بود. اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی آریامهر هر چه را که در آغاز شاهنشاهی خود به مردم ایران قول داده بودند تا این زمان به انجام رساندند و کشور ایران را در رده‌ کشورهای پیشرفته و مدرن و ملت ایران را در رده ملت کهن، ارجمند و درجه یک دنیا قراردادند، ایرانی که امروز می‌بایستی از ملت های والای دنیا باشد، چنانچه ایران مشروطه پارلمانی شاهنشاهی می‌ماند. با مشروطه پارلمانی شاهنشاهی، کشور ایران گذشته‌ای طلایی داشت. بیاییم با برقراری دوباره مشروطه پارلمانی شاهنشاهی آینده روشن و طلایی را برای کشور و مردم ایران تضمین کنیم. پنجاه و سومین سالگرد تاجگذاری اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی را در روز چهارم آبان ماه یک صد و یکمین زادروز فرخنده آریامهر شاهنشاه ایران را جشن می‌گیریم و راه مشروطه پارلمانی شاهنشاهی را دنبال می‌کنیم زیرا که آریامهر شاهنشاه ایران، آینده ایران را به قانون اساسی مشروطه و ولیعهد ایران سپردند.


شاهنشاه آریامهر محمدرضا شاه پهلوی در آیین تاجگذاری در سخنان خود فرمودند:

خداوند متعال را شکرگزارم که به من امکان داده است در مقام شاهنشاه ایران خدمتی را که در قدرت و توانایی من است نسبت به کشور و ملت خودم انجام دهم، و از درگاه احدیتش مسئلت دارم مرا در آینده نیز مانند گذشته در ادامه این خدمت موفق بدارد و ارشاد فرماید. تنها هدف زندگی من ارتقای روز افزون کشور و ملت ایران است و آرزویی به جز این ندارم که استقلال و حاکمیت این مملکت را حفظ کنم و ملت ایران را به پای مترقی‌ترین و سعادتمندترین جوامع جهان برسانم و عظمت دیرینه این سرزمین و افتخارات تاریخی آن را تجدید کنم و در این راه در آینده نیز مانند گذشته حتی از بذل جان دریغ نخواهم داشت.
در این هنگام که تاج سلطنت کهنسالترین شاهنشاهی جهان را بر سر دارم و برای نخستین بار در تاریخ شهبانوی ایران نیز تاج بر سر نهاده است خود را بیشتر از همیشه در کنار ملت عزیز شرافتمند و میهن پرست خویش احساس می‌کنم و آرزو دارم که همواره لطف و عنایت کامله الهی شامل حال این ملت و مملکت باشد. برای من این احساس مایه خوشوقتی و مباهات است که امروزه من و ملتم با پیوند قلبی ناگسستنی به یکدیگر پیوسته‌ایم و دست در دست هم در راهی که متضمن عظمت و ترقی و سعادت ایران است پیش می‌رویم.
به روان پاک همه آنهایی که در طول هزاران سال با فداکاری و جانبازی خود استقلال و حاکمیت شاهنشاهی ایران را حفظ کردند و این ودیعه گرانبها را به دست ما سپردند درود می‌فرستم و از درگاه قادر متعال مسئلت دارم همه ما را توفیق عنایت فرماید که به نوبه خود کشوری سربلندتر و ملتی مترقی تر و جامعه‌ای سعادتمندتر به دست آیندگان خویش بسپاریم و ولیعهد مرا نیز در مسئولیت خطیری که به عهده او نهاده شده است همواره یاری فرماید.

از روز چهارم آبان ماه ۱۳۴۶ تا یازدهم آبان ماه در سراسر ایران جشن‌های تاجگذاری، زادروز شاهنشاه آریامهر و والاحضرت همایون ولیعهد ایران برگزار شد. در چارچوب این جشن‌ها تالار رودکی گشایش یافت، لوح یادبود ساختمان برج شهیاد آریامهر نهاده شد و بزرگترین نمایشگاه صنعت ایران برای نشان دادن پیشرفت اقتصاد و صنعت کشور گشوده شد. مردم ایران شهرها و روستاهای خود را آذین بستند و کارناوال شادی به راه انداختند و روزها و شب‌ها به نواختن موسیقی و دست افشانی و پایکوبی پرداختند. نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران در سان و رژه چهار ساعته نیرومندی خود را در حفظ استقلال و امنیت کشور به نمایش گزاردند.

اصل سی و پنجم پایه قانون اساسی مشروطه ایران می‌گوید: سلطنت ودیعه‌ای است که به دهش اهورایی از سوی ملت به پادشاه واسپرده شده است. این هدیه اهورایی در روز ۲۰ شهریور ماه ۱۳۲۰ به ولیعهد ایران محمدرضا پهلوی پس از ادای سوگند پادشاهی از سوی مجلس شورای ملی، نماینده مردم سراسر ایران به اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی داده شد. در این زمان امنیت و استقلال کشور ایران به خطر افتاده بود. ایران از سوی دو ارتش شوروی و بریتانیا اشغال و اداره کشور به دست نظامیان شوروی و بریتانیا بود. روشن بود که در این زمان جایی برای برگزاری جشن تاجگذاری وجود نداشت. با اراده و خواست اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آیین و جشن تاجگذاری به زمانی در آینده فرافکنده شد که شاهنشاه آرامش خاطر یافته باشند که کشور و ملت در امنیت و ملت ایران در رفاه اجتماعی و سیاسی به سر می‌برند.

در روز ۱۸ شهریور ماه ۱۳۴۶ مجلس موسسان سه اصل ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی را دگرگون ساخت، بدین سان که ولیعهد ایران در بیست سالگی می‌تواند شاهنشاه ایران شود و اگر به این سن نرسیده باشد شهبانو مادر ولیعهد بی درنگ نیابت سلطنت را خواهند داشت.

در روز ۴ آبان ماه ۱۳۴۶ در چهل و هشتمین زادروز محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در کاخ گلستان آیین تاجگذاری اعلیحضرت همایون شاهنشاه محمد رضا شاه پهلوی آریامهر برگزار شد و شاهنشاه دیهیم پادشاهی را پس از بیست و شش سال بر سر خود نهادند. در این آیین شاهنشاه تاج بر سر علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی گزاردند و علیاحضرت شهبانو نایب‌السلطنه ایران شدند. شامگاه چهارم آبان تالار رودکی گشایش یافت و اپرای سرزمین آریامهر در سه بخش زال و رودابه، عشق و دلقک و جشن دهگان اجرا شد. روز پسین ۵ آبان ماه سان و رژه ارتش شاهنشاهی ایران انجام گردید. شامگاه از سوی نخست وزیر میهمانی در کاخ وزارت امور خارجه برگزار شد که در آن همه بزرگان کشوری و لشکری و سفیران یا نمایندگان سیاسی دیگر کشورها در دربار شاهنشاهی ایران به این میهمان فراخوانده شده بودند. جشن سالانه ورزش، جشن زادروز همایونی در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در روز ششم آبان ماه برگزار شد. پیش از آغاز برنامه ورزشی شهردار تهران لوحی به فرم لوحه‌های هخامنشی از طلای ناب از سوی مردم ایران به نشان پیمان وفاداری به شاهنشاه پیشکش کرد. شامگاه وزیر دربار شاهنشاهی میهمانی شامی در هتل هیلتون برپاکرد و در این جشن هنرمندان از گوشه و کنار ایران با جامه‌ها و سازهای محلی هنر ایران را به نمایش گزاردند.

روز چهارم جشن‌ها، شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی بزرگترین نمایشگاه صنعتی ایران را گشودند و از غرفه‌های کارخانه‌های ایران بازدید کردند. شامگاه اعلیحضرتین به جشن ارتش شاهنشاهی در باشگاه افسران با بیش از ۲۰۰۰ تن میهمان پیوستند و به تماشای برنامه‌های هنری به شیوه و با جامه‌های ایران باستان نشستند.

بامداد روز پنجم جشن روز کودک در پیشگاه علیاحضرت شهبانو فرح و والاحضرت ولیعهد از سوی انجمن ملی حمایت کودکان در آموزشگاه حرفه‌ای فرح پهلوی برگزار شد.[۲] پیش از نیمروز امیرعباس هویدا در جشن بازرگانان و بازاریان و اصناف در بازار تهران شرکت کرد. ساعاتی پس از نیمروز زادروز والاحضرت ولیعهد رضا پهلوی در میدان امجدیه جشن گرفته شد. هم چنین ساعاتی پس از نیمروز چهار کارناوال شادی با شرکت هنرمندان شهرستانی، آشوری‌ها، ورزشکاران باشگاه جعفری و هنرپیشگان فیلم‌ها در خیابان‌های تهران به راه افتاد و هزاران تن از مردم پایتخت در دو سوی راستای کارناوال ایستاده بودند و شادی و هلهله کردند. درازای کارناوال بیش از یک کیلومتر بود که از میدان برابر پارک فرح همان میدان جلالیه به راه افتاد و پس از پیمودن بلوار - خیابان پهلوی - خیابان شاهرضا - خیابان فردوسی - خیابان شاه - نادری - سیمتری - امیرآباد دوباره به میدان جلالیه بازگشت.

روز ششم شاهنشاه آریامهر در مشهد با مردم مشهد جشن گرفتند و روز هفتم در استان فارس در جشن‌های باشکوهی که در سراسر شیراز و دیگر شهرها و روستاهای این استان برگزار شد شرکت کردند.

شاهنشاه در بیشتر سخنرانی‌های خود یادآور شدند که « قدرت شاهنشاه از سوی ملت به ایشان داده شده است و همواره از پیوند ناگسستنی میان شاه و ملت سخن گفتند. شاهنشاه کوشش کردند که برای ملت مفهوم سلطنت پارلمانی را روشن سازند و اینکه قانون اساسی مشروطه چه معنایی دارد و اینکه اساس مشروطه یا قدرت مردم برچیده شدنی نیست. مردم ایران امروز می‌باید این پایه و اساس را بدانند که ملت است که قدرت را در دست دارد و هیچ رهبر، شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان ، سپاه پاسداران، سپاه بسیج نمی‌توانند قدرت ملت را از ایشان بگیرند. قدرت در دست ملت است و بس!

پنجاه و چهارمین سالگرد تاجگذاری اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی را در روز چهارم آبان ماه، و یک صد و دومین زادروز فرخنده آریامهر شاهنشاه ایران بزرگ مرد تاریخ جهان و سیاستمدار خردمند و زادروز والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوی نماد نیکوکاری و مبارزه برای حقوق زنان ایران را جشن بگیریم و راه مشروطه شاهنشاهی ایران را دنبال نماییم زیرا که آریامهر شاهنشاه ایران، آینده ایران را به قانون اساسی مشروطه و ولیعهد ایران و هر دو را به ملت ایران سپردند. رهایی و آزادی و استقلال و خوشبختی ملت و کشور ایران در گرو آگاهی ملت ایران و برگرداندن قانون اساسی مشروطه به اعتبار و جایگاه خویش است.


پروژه‌های بزرگ
سوگند پادشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نگاهبانی از قانون اساسی مشروطه ایران ۲۵ شهریور ۱۳۲۰

حکومت مشروطه شاهنشاهی ایران

انقلاب مشروطه
- پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
- سرود ملی ایران
- پارلمان - قوه قانونگذاری
- مجلس شورای ملی
- قوانین ایران نوین
- مجلس سنا


  • شاهنشاه ایران
- اعلیحضرت همایون رضا شاه بزرگ
- اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- انقلاب شاه و مردم
- بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
- برنامه‌های عمرانی کشور
- به سوی تمدن بزرگ
- حزب رستاخیز ملت ایران
- نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران
- علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی
- والاحضرت همایون رضا پهلوی ولیعهد ایران رضا شاه دوم


- رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی
  • دادگستری - قوه قضاییه


رسته‌های بنیادی


آخرین‌ها