سفر محمدرضا شاه پهلوی به پاکستان ۹ تیر ۱۳۴۱ - ۱۲ تیر ۱۳۴۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران تصمیم‌های مجلس

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی

درگاه محمدرضا شاه پهلوی
فیلد مارشال ایوب خان پرزیدنت پاکستان

۹ تیر ماه ۱۳۴۱ شاهنشاه برای دیدار و گفتگو با پرزیدنت پاکستان به راولپندی پرواز کردند. مارشال ایوب خان و بلندپایگان آن کشور در فرودگاه به پیشباز اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آمدند.

۱۰ تیر ماه گفتگوهای شاهنشاه و مارشال ایوب خان درباره مسایل گوناگون دو کشور و همکاری‌ها آغاز شد.

موافقتنامه بازرگانی ایران و پاکستان که در ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۴۱ در تهران دستینه شده بود به مورد اجرا گذاشته شد.

۱۱ تیر ماه ۱۳۴۱ شاهنشاه برای بازدید کوتاهی از "موری" در پاکستان رهسپار ناکراگالی شدند.

۱۲ تیر ماه ۱۳۴۱ شاهنشاه در پایان دیدار چهار روزه خود از پاکستان به تهران بازگشتند. در اعلامیه مشترک ایران و پاکستان که به مناسبت این دیدار به چاپ رسید یادآور شد که رهبران دو کشور درباره مسایل دو کشور و هموند شدن در اتحادیه‌ها دیدگاهایشان را سنجیدند. این اعلامیه هم چنین روشن ساخت که شاهنشاه برای از میان برداشتن ناهمسانی‌ها و ناسازگاری‌های دو کشور پاکستان و افغانستان میانجیگری خواهند فرمود.

در این روز دولت افغانستان میانجیگری شاهنشاه ایران را پذیرفت.