سفر محمدرضا شاه پهلوی به پاکستان ۱۰ اسفند ۱۳۲۸ - ۲۵ اسفند ۱۳۲۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی درگاه محمدرضا شاه پهلوی
شاهنشاه از سوی پرزیدنت پاکستان پیشباز رسمی می‌شوند

سفر محمدرضا شاه پهلوی به پاکستان ۱۰ اسفند ۱۳۲۸ - ۲۵ اسفند ۱۳۲۸

سفر رسمی شاهنشاه با پرواز شاهنشاه از تهران به سوی فرودگاه کراچی آغاز شد. معظم‌له در فرودگاه از سوی خواجه ناظم‌الدین فرمانروای کل پاکستان، لیاقت علیخان نخست‌وزیر و هیات وزیران پاکستان پیشباز شدند. فرمانروای کل پاکستان به سرفرازی ورود شاهنشاه میهمانی باشکوه شام برگزار کردند که در آن بلندپایگان کشوری و لشکری پاکستان نیز بودند . در سر میز شام شاهنشاه و فرمانروای کل پاکستان بیانات دوستانه‌ای ایراد نمودند.

۱۱ اسفند ۱۳۲۸ شاهنشاه به آرامگاه محمدعلی جناح قائد اعظم پاکستان تشریف‌فرما شدند و تاج گلی بر مزار ایشان نهادند. سپس در میدان رژه کراچی یکان‌های ارتش پاکستان از پیشگاه شاهنشاه رژه رفتند.

۱۲ اسفند ۱۳۲۸ لیاقت علیخان نخست‌وزیر پاکستان به پیشگاه شاهنشاه باریافت و نشان و حمایل عالی آن کشور را از سوی دولت و ملت پاکستان به شاهنشاه تقدیم کرد. در این روز شاهنشاه به میهمانی اهالی کراچی تشریف‌فرما شدند و بیاناتی درباره پیوندهای تاریخی دو کشور ایراد فرمودند. سپس رژه گارد ملی بانوان پاکستان برگزار شد. شب هنگام شاهنشاه در میهمانی شام فرمانروای ایالت سند و رییس انجمن فرهنگی ایران و پاکستان شرکت فرمودند.

۱۳ اسفند ۱۳۲۸ شاهنشاه از نیروی دریایی پاکستان دیدن کردند. در این روز خلیق‌الزمان رییس حزب مسلم‌لیک پاکستان و پس از او کلنل روبرمک کورمیک مدیر روزنامه شیکاگو تریبون امریکا به پیشگاه شاهنشاه باریافتند. شاهنشاه به انجمن فرهنگی ایران و پاکستان تشریف‌فرما شدند و در پاسخ سخنان حکمران سند فرمودند:"گذشته از ارتباط فرهنگی شکی نیست که عوامل هم‌کیشی و وحدت عقاید نیز سبب نزدیکی بسیار میان دو ملت برادر گردیده و تعالیم عالی اسلام راهنمای این دو ملت شده است."

از سوی شاهنشاه میهمانی شامی در کاخ فرمانروای کل پاکستان برگزار شد و در این میهمانی خواجه ناظم‌الدین فرمانروای کل و لیاقت علیخان نخست‌وزیر پاکستان دعوت داشتند.

۱۴ اسفند ۱۳۲۸ شاهنشاه و فرمانروای کل پاکستان به پاکستان شرقی، شهر داکا پرواز کردند و مورد پیشباز اهالی شهر قرارگرفتند. سپس شاهنشاه به گاردن پارتی باشکوهی که در باغ فرمانروای پاکستان شرقی برپاشده‌بود تشریف‌فرما شدند و در پاسخ بیانات حکمران آن استان پیرامون مدنیت جهانی و یاری ایرانیان به فرهنگ و تمدن گیتی بیاناتی ایراد فرمودند.

۱۷ اسفند ۱۳۲۸ شاهنشاه به بندرچیتاکونگ تشریف‌فرما شدند و از آنجا رهسپار لاهور شدند.

۱۸ اسفند ۱۳۲۸ رژه یکان‌های ارتش پاکستان در شهر لاهور در پیشگاه شاهنشاه برگزار شد و نشان عالی ارتش پاکستان و هدایای دیگر به معظم‌له پیشکش گردید. سپس شاهنشاه به دانشگاه لاهور تشریف‌فرما شدند و دکترای افتخاری آن دانشگاه به معظم‌له داده شد. شاهنشاه شامگاه در میهمانی با شکوهی که از سوی اهالی لاهور در باغ شالامار برگزار شده بود شرکت جستند.

۱۹ اسفند ۱۳۲۸ شاهنشاه از آثار تاریخی شهر لاهور دیدن کردند و سپس از لاهور رهسپار پیشاور شدند.

۲۰ اسفند ۱۳۲۸ شاهنشاه از کارخانه اسلحه‌سازی و ستاد تیپ موتوریزه پاکستان در پیشاور بازدید کردند، آنگاه مانور نیروی زمینی و نیروی هوایی آن کشور در پیشگاه شاهنشاه انجام یافت. رییس‌های ایل‌ها و عشیره‌های شمال باختری پاکستان به پیشگاه شرفیاب شدند و سپس در میهمانی فرمانروای ایالت مرزی شمال باختری پاکستان شرکت فرمودند.

۲۱ اسفند ۱۳۲۸ شاهنشاه از پیشاور به سوی رسالپور پرواز کردند و از نیروی هوایی سلطنتی پاکستان بازدید فرمودند و سپس به کویته رفتند و در میهمانی فرمانروا و کمیساریای عالی بلوچستان پاکستان شرکت کردند.

۲۲ اسفند ۱۳۲۸ شاهنشاه از دانشکده افسری کویته و بیمارستان نظامی آن شهر بازدید کردند و سپس سران ایل‌ها و عشیره‌های بلوچستان به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند. شامگاه شاهنشاه در گاردن پارتی فرمانروا و کمیسیاریای عالی بلوچستان پاکستان شرکت فرمودند.

۲۳ اسفند ۱۳۲۸ شاهنشاه از سد پرآوازه سکر در پاکستان بازدید کردند و سپس شاهنشاه با هوایپما به کراچی بازگشتند.

۲۴ اسفند ۱۳۲۸ شاهنشا در پیامی از رادیو کراچی به ملت پاکستان فرمودند:"همانطور که هیچ فردی نمی تواند خارج از خانواده و اجتماع به حیات سیاسی و اقتصادی خود ادامه دهد، هیچ کشوری نیز قادر نیسیت خود را از حوادث مهم دور نگاهداشته و نسبت به وقایع جهان اظهار بی‌علاقگی کند."

شاهنشاه در همین روز به مجلس موسسان پاکستان تشریف‌فرما شدند و در بیاناتی در پاسخ سخنان نخست‌وزیر پاکستان فرمودند:"ملت ایران همیشه صمیمانه کوشیده است که در این جهان پرآشوب با همه ملل و اقوام گیتی خاصه با همسایگان خود با دوستی و صلح برادرانه زندگی نماید و از این شیوه پسندیده بسیار مفتخر است."

شاهنشاه خبرنگاران داخلی و خارجی را پذیرفتند و به پرسش‌های آنان پاسخ دادند، پس از آن شاهنشاه در گاردن پارتی باشکوه فرمانروای کل پاکستان و میهمانی شام سفارت کبرای ایران در کراچی شرکت کردند و سخنانی ایراد فرمودند.

۲۵ اسفند ۱۳۲۸ سفر رسمی دو هفته‌ای شاهنشاه به پاکستان پایان یافت و معظم‌له با پسواز (بدرقه) فرمانروای کل و نخست‌وزیر و هیات دولت و دیگر سران پاکستان از فرودگاه کراچی به سوی تهران پرواز کردند.