New Server

سفر محمدرضا شاه پهلوی به لبنان ۲۵ آذر ۱۳۳۶ - ۲ دی ۱۳۳۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۶

درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر
کامیل شمعون پرزیدنت لبنان

سفر اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به لبنان ۲۵ آذر ۱۳۳۶ - ۲ دی ۱۳۳۶

۲۵ آذر ۱۳۳۶ شاهنشاه به دعوت حضرت کامیل شمعون پرزیدنت لبنان به آن کشور پرواز کردند.

۲۶ آذر ۱۳۳۶ در مهمانی شامی که از سوی پرزیدنت شمعون به افتخار شاهنشاه ترتیب یافت، معظم‌له در پاسخ سخنان پرزیدنت شمعون فرمودند:[۱] " ما به ملت لبنان با احترام می‌نگریم و خوش‌وقتیم که همه مردم جهان را نیز در این نظر با خود شریک می‌یابیم." در این روز شاهنشاه پس از نهادن تاج گلی بر آرامگاه سرباز گمنام از موزه بزرگ شهر بیروت بازدید کردند.

۲۷ آذر ۱۳۳۶ دانشگاه بیروت در آیین ویژه ای درجه دکترای افتخاری خود را به شاهنشاه پیشکش کرد. معظم‌له به هنگام گرفتن درجه دکترا در پاسخ سخنان رییس جمهور لبنان فرمودند:[۲] " روابط دو کشور از امروز و دیروز شروع نشده، بلکه آغاز آن از چند هزار سال قبل بوده است."

۲ دی ۱۳۳۶ دیدار رسمی شاهنشاه از لبنان پایان یافت و اعلامیه مشترکی از سوی دو کشور به چاپ رسید.

بن‌مایه‌ها